Hoppa till huvudinnehåll

Fakultetsgemensamma doktorandkurser

Alla fakultetsgemensamma doktorandkurser vid LTH listas nedan. De flesta kurser ges på engelska.

Obligatoriska kurser

Kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander och Forskningsetik är obligatoriska för samtliga doktorander vid LTH. Det kan även finnas andra obligatoriska kurser inom ditt ämne, vilket framgår i den allmänna studieplanen. 

Kursen Högskolepedagogisk introduktionskurs är obligatorisk för dig som undervisar genom din institutionstjänstgöring. Kursen ges både på svenska och engelska.

Språk

  • Det klickbara kursnamnet i tabellen nedan anger vilket språk kursen ges på. För de kurser som ibland ges på svenska och ibland på engelska är båda det svenska och engelska kursnamnet klickbart med egna kursdatum.
  • På CEE:s kurser som ges på svenska gäller att du får alltid prata och skriva på engelska, men måste förstå svenska tillräckligt för att läsa och lyssna.
Kursnamn
Course name
Ansökan
Application
Kursstart
Course start

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (3 weeks)

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 veckor)

2023-04-10


ht 2023

2023-05-08


ht 2023

Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander)

2023-04-21

2023-05-12

Communicating Research
(Att kommunicera forskning)
closed2023-03-02
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
(Akademiskt skrivande för publicering inom teknik-och naturvetenskap)
closed2023-02-02
Project Management in R&D Projects
(Projektledning i forsknings-och utvecklingsprojekt)
2023-03-012023-03-22
Project Management in R&D Projects, Specialisation
(Projektledning i forsknings-och utvecklingsprojekt, specialisering)
On demand
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
(Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar)

To be decided

Scientific Information Management
(Vetenskaplig informationshantering)

2023-03-05

2023-03-07

Technology, Risk and Research Ethics
(Teknik, risk och forskningsetik)
Theory of Science and Methodology of Research
(Vetenskapsteori och forskningsmetodik)

Autumn 2023

Research Ethics (Forskningsetik)

Research Ethics (Forskningsetik)

Research Ethics (Forskningsetik)

closed

closed

closed

2023-01-23

2023-02-13

2023-03-06

Experimental Methodology
(Experimentell metodik)
Spring 2024
Introduction to Qualitative Research Methods
(Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder)

Autumn 2024


Generell information

Allmänna upplysningar (t ex om ansökningsförfarande) lämnas av Åsa Ahnfelt
+46 46 222 69 14
asa.ahnfelt@lth.lu.se

För mer kursspecifika frågor hänvisas till kursplan eller kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna).

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2021-12-20