Hedersdoktorer

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid, där universitetets fakulteter belönar och hedrar dem som under året avlagt doktorsexamen. Vid samma tillfälle hyllas andra framstående personer som utses till hedersdoktorer. De nya doktorerna hedras med de yttre tecknen på doktorsvärdigheten: diplom, ring, hatt eller lagerkrans – lärdomens insignier.

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka bilden av LTH som en framstående, modern och professionell högskola som skapar – till nytta för världen. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. Hedersdoktor vid LTH kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte.

Hedersdoktorer 2021

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell arbetar på Bona AB sedan 2006 och är för närvarande styrelseordförande. Bona är ett globalt företag inom golvbranschen och ett av Sveriges få återstående polymerproducerande företag. Kerstin Lindell är sedan 2020 även ordförande för Sydsvenska Handelskammaren.

Johan Wester

Johan Wester har en lång karriär som komiker, skådespelare, programledare och konferencier bakom sig. Han är också mycket engagerad i frågor som rör framtiden och vetenskapens roll. Han driver bolaget Skånemotor, som fungerar som relationsgenerator, idéverkstad och projektmotor i syfte att skapa både affärsmöjligheter och samhällsnytta.

LTH:s styrelse utser hedersdoktorer

Det är LTH:s styrelse som fattar beslut om att utse hedersdoktorer.

Policy för att utse hedersdoktorer

Hedersdoktorerna promoveras sedan i Lunds domkyrka vid Lunds universitets doktorspromotion, som är årets stora akademiska högtid.

Frågor om utnämningarna besvaras av Beatrice Nordlöf.
beatrice.nordlof@lth.lu.se
046 - 222 71 90

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-01-31