Hoppa till huvudinnehåll

Hedersdoktorer

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid, där universitetets fakulteter belönar och hedrar dem som under året avlagt doktorsexamen. Vid samma tillfälle hyllas andra framstående personer som utses till hedersdoktorer. De nya doktorerna hedras med de yttre tecknen på doktorsvärdigheten: diplom, ring, hatt eller lagerkrans – lärdomens insignier.

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka LTH som en framstående högskola som utforskar och skapar – till nytta för världen. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. Hedersdoktor vid LTH kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte.

Hedersdoktorer 2024

Eva Lindroth

Eva Lindroth är professor inom teoretisk atomfysik, Stockholms universitet. Utöver att vara en välciterad och excellent forskare har hon varit biträdande handledare för flera LTH-doktorander, en flitig gästföreläsare och inkluderat LTH-doktorander i kurser på Stockholms universitet.

Sammantaget har hon de senaste tio åren bidragit till att stärka LTH:s forskningsprofil och doktorandutbildning inom attosekundsfysik och bidragit till forskningsområdets framsteg, enligt motiveringen.

Sabeth Verpoorte

Sabeth Verpoorte är professor i analytisk kemi vid Groningens universitet i Nederländerna.

Enligt förslagsställarna har hon bakom sig en ”en enastående vetenskaplig produktion inom lab-on-a-chip och mikrofluidikfältet” och är även en kvinnlig förebild då hon på olika sätt drivit frågan om kvinnlig representation i vetenskapliga sammanhang.

Kopplingen till LTH? År 2011 var hon Lise Meitner-professor och då verksam vid dåvarande institutionen för Elektrisk Mätteknik (idag Biomedicinsk teknik). Hon har sedan dess fortsatt att undervisa i i kursen Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar.

Björn Liljeqvist

Björn Liljeqvist är civilingenjör och har gjort sig ett namn som föreläsare och författare om studieteknik. Och det är just tack vare sina bidrag inom studieteknik som han nu utnämns till hedersdoktor. Han är också ordförande i Mensa International.

Enligt LTH:s studievägledare, som nominerat honom, har han haft en positiv inverkan på LTH:s ingenjörsstudenter. I mer än tio år har Björn Liljeqvist regelbundet föreläst om studieteknik för studenterna och genomgående fått positiva utvärderingar. Hans insatser har bidragit till ökad självständighet och trygghet hos studenterna.

Hedersdoktorer 2023

Ulla Vogel

Ulla Vogel är chef för Nanotoxicology and Occupational Hygiene vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Köpenhamn. Hon har även flera pågående projekt tillsammans med LTH sedan tidigare och har även varit Scientific Advisor för NanoLund sedan 2017. I motiveringen står det också att hon är ”en förebild i att ta grundläggande och tillämpad forskning till samhällelig påverkan och förbättrad lagstiftning” och att hon blir en mycket bra ambassadör för LTH. 

Ikhlaq Sidhu 

Ikhlaq Sidhu är rektor för School of IE School of Engineering and Technology I Madrid. Han har tidigare startat startade University of Californias Berkley:s Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology. Han har sedan tidigare flera samarbeten med LTH och LTH har en utbildning som bygger på hans arbete med “entrepreneurial mindset”. I motiveringen framhålls också att han kan bidra till att utveckla LTH:s innovationsförmåga och att han har ett starkt internationellt kontaktnät.

Yasemin Arhan Modéer 

Yasemin Arhan Modéer är VD för Altitude Meetings och även bland annat styrelseordförande i Barnfonden. Hon har ett starkt engagemang för att koppla samhällsbehov till kompetens inom akademin och brinner för hållbarhet och för att olika aktörer ska mötas och samverka för att lösa klimat- och hälsoproblem. Hon jobbar också nära MAX IV och ESS och bidrar till utvecklingen av Science Village genom The Loop. I motiveringen står det också att hon kan bidra till att lyfta LTH:s arbete med hållbarhet och klimatfrågor samt dialogen med industrin.

Den nya hedersdoktorerna kommer att promoveras vid Doktorspromotionen vid Lunds universitet 2023.

Doktorshattar som ligger upp och ned. Foto: Kennet Ruona

Om LTH:s hedersdoktorer

LTH:s hedersdoktorer drivs av nyfikenhet och de samhällsutmaningar som fakulteten i sin verksamhet försöker möta – och de har gjort en framstående professionell insats med betydelse för LTH:s verksamhet. Deras insats utmärks av vetenskaplig excellens, excellens inom utbildning samt väsentliga insatser inom näringsliv och/eller samhälle.

 

LTH:s styrelse utser hedersdoktorer

Det är LTH:s styrelse som fattar beslut om att utse hedersdoktorer.

Policy för att utse hedersdoktorer

Hedersdoktorerna promoveras sedan i Lunds domkyrka vid Lunds universitets doktorspromotion, som är årets stora akademiska högtid.

Frågor om utnämningarna besvaras av Beatrice Nordlöf.
beatrice.nordlof@lth.lu.se
046 - 222 71 90

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-01-31