Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen

LTH publicerar varje år omkring 100 avhandlingar och 1 700 vetenskapliga rön som banar väg för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. 

Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Hos oss arbetar mer än tusen forskare hårt för att skapa goda livsvillkor åt människor och ett mer varsamt användande av jordens resurser.

LTH är en fakultet vid ett fullskaligt universitet, vilket banar väg för starka tvärvetenskapliga samarbeten inom universitetet. Vi är bland de världsledande inom en rad ämnesområden, har engagerade studenter och experter inom ett brett spektrum av discipliner – faktorer som bidrar till en framåtskridande livfull miljö.

LTH har del i världsunik infrastruktur i form av MAX IV och närhet till ESS, ett tvärvetenskapligt ekosystem där LTH är en drivande part. Vi har en central placering i Öresundsregionen, Nordens befolkningsmässigt största transnationella samarbetsregion. Här finns nära fyra miljoner invånare, framstående universitet och högskolor samt en stor efterfrågan på utbildning och forskning från alla delar av samhället.

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Till nytta för världen

LTH är en plats för drömmar och upptäckter. Här skapar vi utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Hos oss arbetar mer än tusen forskare hårt för att skapa goda livsvillkor åt människor och ett mer varsamt användande av jordens resurser.
Varje år publicerar vi omkring 100 avhandlingar och 1 700 vetenskapliga rön som banar väg för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer.

Vår forskning, den grundläggande liksom den tillämpade, kan klustras till fem områden. Den tar avstamp i gedigna kunskaper i kemi, matematik och fysik. Utveckling av nya material sker inom alla discipliner.