lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Forskning

Exempel på ny teknik som utvecklats från forskning vid LTH är det medicinska ultraljudet, bläckstråleskrivaren, trådlös överföring via Bluetooth och hälsobefrämjande livsmedel som Proviva och Oatly.

På LTH finns över 800 aktiva forskare. De arbetar både med klassiska teknikämnen och inom nyare områden med förgreningar mot medicin, naturvetenskap, miljö och design. Sammantaget utgör forskningen 15-20 procent av den samlade teknikforskningen vid svenska universitet och högskolor.