Workshops, konsultstöd och övriga aktiviteter

Workshops och seminarier

Aktuella workshops och seminarier annonseras på denna sida.

Konsultstöd

Att ge pedagogiskt konsultstöd är en av CEE:s huvudverksamheter. I budgeten finns avsatt medel för att kunna ge fritt konsultstöd i pedagogiska frågor till hela LTH, dvs till enskilda lärare, lärarlag, institutioner, utbildningsnämnder, ledning, osv.

Hela konsultverksamheten baseras på förfrågningar från den eller de som önskar konsultstöd och vi tar emot alla konsultförfrågningar och i varje enskilt fall kommer vi överens om en rimlig omfattning på konsultstödet med avseende på vilket stöd som önskas och vilket utrymme vi har i verksamheten just då ekonomiskt och personellt.
Har du en idé? Vi är öppna för alla förslag.
Välkommen att kontakta vem som helst av oss.
CEE:s personalsida

Utvärdering

CEE genomför eller hjälper till att planera kompletterande utvärderingar utöver LTH:s fakultetsgemensamma utvärderingssystem, t ex utvärderingar med fokusgrupper.
Har du en idé? Vi är öppna för alla förslag.
Välkommen att kontakta vem som helst av oss.
CEE:s personalsida.

Övriga aktiviteter

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-18