Hoppa till huvudinnehåll

Registrering av högskolepedagogisk kompetens

All personals behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) skall registreras i Primulas kompetensmodul (Primula är Lunds universitet personal- och löneadministrativa system). Det är viktigt att uppgifterna är korrekta för all personal då uppgifterna i systemet används vid t ex tjänsteärenden och ligger till grund för olika utvärderingar av Lunds universitet.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Vad som räknas som BHU och hur det är reglerat står i Utbildningsplan för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) vid LTH (PDF, 675 kB, ny flik)

Registrering av genomgången högskolepedagogisk utbildning vid LTH

Kurser lästa vid CEE registreras automatiskt av CEE i Primula.

Tillgodräknande av högskolepedagogisk utbildning utanför LTH

Kurser lästa vid AHU, MedCUL eller annan fakultet vid Lunds universitet registreras automatiskt av dem. För övriga kurser (t ex lästa vid andra lärosäten) avgör CEE om och i vilken omfattning de kan tillgodoräknas. CEE sköter också själva registreringen.

Kontaktperson: Åsa Ahnfelt, e-post: asa.ahnfelt@lth.lu.se eller Roy Andersson, e-post: roy.andersson@cs.lth.se

Saknad högskolepedagogisk utbildning i Primula

Kontakta CEE om du saknar någon BHU-kurs som borde funnits registrerad i Primula.

Kontaktperson: Åsa Ahnfelt, e-post: asa.ahnfelt@lth.lu.se eller Roy Andersson, e-post: roy.andersson@cs.lth.se

Skriva ut en kompetenslista i Primula (på institutionen)

Kompetensmodulen är ännu inte tillgänglig via Primula Webb, dvs anställda kan för tillfället inte kontrollera sin egen inlagda kompetens själv. Institutionspersonal med tillgång till Primulaklient kan dock söka ut kompetensinformation om både enskilda personer eller hela institutionen.
Den kortfattade manualen Skriva ut en kompetenslista i Primula (PDF, 41 Ki, ny flik).

Prefekter och institutionspersonal med tillgång till Primulaklient kan också kontakta Annika Diehl, e-post: annika.diehl@med.lu.se för att beställa kompetenslistor för sin institution.

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-07