Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s profilområde: Cirkulär byggindustri

En cirkulär byggindustri är en viktig del i omställningen till koldioxidneutralitet och ett hållbart samhälle. Profilområdet bidrar med kunskap där luckor finns och tar sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

 

Vi bidrar med kunskap till branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

Fokusområden

Forskning kring egenskaper hos byggmaterial och komponenter i ett cirkulärt perspektiv. Forskningen bedrivs på både mikro- och makronivå, med hjälp av laboratorieförsök, fältexperiment samt teoretiska analyser.

Kontakt: Erik Serrano

Detta fokusområde arbetar med cirkulär design, både nya och befintliga konstruktioner. Nyckelord är design för demontering, design för flexibel användning och enkelt underhåll och utbyte av material och komponenter.

Kontakt: Ulla Janson

Detta fokusområde undersöker hur cirkularitet kan inkluderas i byggprocessen och i affärsmodeller.

Kontakt: Riika Kyrö


Utbildning

LTH erbjuder kurser för studenter som är intresserade av cirkulärt byggande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom är nya kurser för livslångt lärande under utveckling.

Kontakt: Jonas NiklewskiUlla Janson och Dennis JohanssonFoto.

Koordinatorer

Ulla Janson och Dennis Johansson

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Brevlåda. Foto.

Nyhetsbrev

Senaste nytt från Cirkulär byggindustri:

Nyhetsbrev 2024:1 – Cirkulär byggindustri (pdf, på engelska)

Vill du bli medlem?

Är du forskare inom cirkulärt byggande vid Lunds universitet? Välkommen att ansöka om medlemskap i profilområdet genom att skicka ett kort CV och en lista över relevanta publikationer till Riika Kyrö.

Riikka Kyrö — Lunds universitet

En cirkulär byggindustri är en viktig del i omställningen till koldioxidneutralitet och ett hållbart samhälle. Profilområdet bidrar med kunskap där luckor finns och tar sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

 

Vi bidrar med kunskap till branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

Fokusområden

Forskning kring egenskaper hos byggmaterial och komponenter i ett cirkulärt perspektiv. Forskningen bedrivs på både mikro- och makronivå, med hjälp av laboratorieförsök, fältexperiment samt teoretiska analyser.

Kontakt: Erik Serrano

Detta fokusområde arbetar med cirkulär design, både nya och befintliga konstruktioner. Nyckelord är design för demontering, design för flexibel användning och enkelt underhåll och utbyte av material och komponenter.

Kontakt: Ulla Janson

Detta fokusområde undersöker hur cirkularitet kan inkluderas i byggprocessen och i affärsmodeller.

Kontakt: Riika Kyrö


Mer om

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Ulla Janson och Dennis JohanssonFoto.

Koordinatorer

Ulla Janson och Dennis Johansson

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Brevlåda. Foto.

Nyhetsbrev

Senaste nytt från Cirkulär byggindustri:

Nyhetsbrev 2024:1 – Cirkulär byggindustri (pdf, på engelska)

Vill du bli medlem?

Är du forskare inom cirkulärt byggande vid Lunds universitet? Välkommen att ansöka om medlemskap i profilområdet genom att skicka ett kort CV och en lista över relevanta publikationer till Riika Kyrö.

Riikka Kyrö — Lunds universitet