Hoppa till huvudinnehåll

Strategiska samarbeten

LTH ingår i formaliserade samverkansavtal med valda aktörer i universitetets omvärld – det vill säga i samarbeten med aktörer som finns utanför akademin.

Dessa partnerskap innebär långsiktiga åtaganden. De utmärks av en mångfald samverkansformer där parterna genom gemensamma mål skapar och tillför ömsesidig nytta och värden som ingen part ensam kan uppnå. Konceptet bygger på att båda parter önskar förstärka samverkan som pågått en längre tid.

Idag ingår LTH (som en av flera fakulteter) i LU:s strategiska samverkansavtal med:

  • Ericsson (2016–)
  • Saab (2018–)
  • Tetra Pak (2020–)

LTH har även ett eget strategiskt samverkansavtal med Volvo Cars sedan 2021.

 

Strategiskt partnerskap mellan Lunds universitet och Ericsson.

Sidansvarig: louise.pierce@lth.lu.se | 2023-06-14