Hoppa till huvudinnehåll

Till nytta för livet

Vi står inför en global utmaning när befolkningen ökar, lever längre och ändrar livsstil. Ingenjörskonst ger hopp om att fler människor runt om i världen ska få tillräcklig föda och tillgång till rätt medicin.

På LTH finns en varierad medicinteknisk forskning. Närheten till en av Sveriges största medicinska fakulteter och Skånes universitetssjukhus bidrar till forskningsframgångar som kommer människor till nytta.

Många av våra forskare utvecklar nya metoder som långt tidigare än idag kan upptäcka sjukdomar. Här finns forskare som skräddarsyr biomarkörer som kan varna för cancer och andra sjukdomar. Några utvecklar nya grepp för att upptäcka cancerceller eller bakterier i blod. Andra spårar kärlkramp och förmaksflimmer med hjälp av nya ultraljudsmetoder.


Matematiker gör det lättare
för läkare att upptäcka tumörer på röntgenplåtar tack vare bättre algoritmer. På LTH finns forskare i bioteknik som utvecklar superkänsliga sensorer med förmåga att hitta svårupptäckta virus. Andra utvecklar pre- och probiotika som är välgörande för mage och immunförsvar. Nanotekniker kan reparera skadade nerver – andra forskare tittar i detalj på hur belastning påverkar skelett och vävnad.

På LTH finns också stor kunskap om hur olika slags partiklar i luften påverkar vår hälsa. Vi forskar om allt från ventilation som minskar smittspridning till sambandet mellan havandeskapsförgiftning och exponering för luftföroreningar i ett land som Etiopien.


Livsmedelsforskare på LTH visar att rätt mat – livets medel – kan vara rena medicinen. De designar teknik och processer för nya livsmedel, och de utvecklar kreativa sätt att göra mat av oväntade råvaror och rester.