Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s profilområde: Energiomställningen

Det finns lösningar för att göra samhället oberoende av fossil energi. Men för att kunna tillämpa dem behövs tvärvetenskaplig forskning och samverkan inom områden som hållbara bränslen och termisk energi, systemstudier, samt elektrifiering och energilagring – där profilområdet har spetskunskap.

 

Genom samverkan mellan forskningsområdena bränslen, termisk och elektrisk energi och tillhörande energiomvandling, transmission, distribution och lagring har LTH en unik möjlighet att bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett hållbart samhälle.

Fokusområden

El från förnybara källor möjliggör elektrifiering som eliminerar behovet av fossila bränslen. Forskningen sker i tre riktningar:

 • Generering, överföring och distribution av el från förnybara källor
 • Elektrifiering av transporter
 • Elektrifiering av industri

Koordinatorer: Fran Marquez och Richard Pates

Förnybara bränslen spelar en viktig roll i tillämpningar där elektrifiering inte är att föredra. Forskningen sker i tre riktningar:

 • Framställning av förnybara bränslen
 • Hållbara drivsystem för fordon
 • Kraftvärme och återanvändning av värme

Koordinatorer: Sara Blomberg, Mattias Richter

Energilager är vitala för att balancera variabel förnybar elproduktion och för att leverera energi just när den behövs. Sektorkoppling gör det möjligt att omvandla el till och från energi lagrad i andra former. Forskningen sker i tre riktningar:

 • Utveckling och drift av energilager
 • Eliminering av fossil energi i industriella processer
 • Indirekt elektrifiering av sektorer – Power-to-X

Koordinatorer: Martin Andersson, Kerstin SernhedSamverkan

Profilområdet utvecklar tekniska lösningar tillsammans med akademiska forskare över hela världen, inklusive de lokala forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Lika viktigt är det att överföra lösningarna till industri och myndigheter genom samarbeten, där nationella kompetenscentra utgör viktiga nätverk. Länkarna nedan öppnar samarbetspartnernas egna webbsidor.

Olof Samuelsson och Sara Blomberg. Foto.

Koordinatorer

Olof Samuelsson och Sara Blomberg

Länken öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Vill du bli medlem i profilområdet?

Är du eller din forskargrupp intresserade av att medverka i profilområdet? Det är möjligt att ansöka om medlemskap om man är biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor.

Kontakta Tord Hjalt, projektsamordnare, för mer information.
Tord Hjalts profil i Lunds universitets forskningsportal

Det finns lösningar för att göra samhället oberoende av fossil energi. Men för att kunna tillämpa dem behövs tvärvetenskaplig forskning och samverkan inom områden som hållbara bränslen och termisk energi, systemstudier, samt elektrifiering och energilagring – där profilområdet har spetskunskap.

 

Genom samverkan mellan forskningsområdena bränslen, termisk och elektrisk energi och tillhörande energiomvandling, transmission, distribution och lagring har LTH en unik möjlighet att bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett hållbart samhälle.

Fokusområden

El från förnybara källor möjliggör elektrifiering som eliminerar behovet av fossila bränslen. Forskningen sker i tre riktningar:

 • Generering, överföring och distribution av el från förnybara källor
 • Elektrifiering av transporter
 • Elektrifiering av industri

Koordinatorer: Fran Marquez och Richard Pates

Förnybara bränslen spelar en viktig roll i tillämpningar där elektrifiering inte är att föredra. Forskningen sker i tre riktningar:

 • Framställning av förnybara bränslen
 • Hållbara drivsystem för fordon
 • Kraftvärme och återanvändning av värme

Koordinatorer: Sara Blomberg, Mattias Richter

Energilager är vitala för att balancera variabel förnybar elproduktion och för att leverera energi just när den behövs. Sektorkoppling gör det möjligt att omvandla el till och från energi lagrad i andra former. Forskningen sker i tre riktningar:

 • Utveckling och drift av energilager
 • Eliminering av fossil energi i industriella processer
 • Indirekt elektrifiering av sektorer – Power-to-X

Koordinatorer: Martin Andersson, Kerstin Sernhed


Samverkan

Profilområdet utvecklar tekniska lösningar tillsammans med akademiska forskare över hela världen, inklusive de lokala forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Lika viktigt är det att överföra lösningarna till industri och myndigheter genom samarbeten, där nationella kompetenscentra utgör viktiga nätverk. Länkarna nedan öppnar samarbetspartnernas egna webbsidor.

Mer om

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Infrastruktur

Profilområdet äger och driver ett antal laboratorier, men bidrar också till andra anläggningar. Länkarna nedan öppnar infrastrukturernas egna webbsidor.

 

Kalendarium

Kraftledningar. Foto.