Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet för www.lth.se

LTH, Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.lth.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Inte alla tekniska funktioner används på ett tillgängligt sätt. Bland annat är bildkaruseller inte tillgängliga för användare med uppläsande hjälpmedel, personer med kognitiva problem eller för personer med koncentrationssvårigheter.
 • Problem med tangentbordsanvändning:
  • menyer kan inte användas med enbart tangentbord
  • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
 • Viss information som automatiskt hämtas från externa webbplatser är otillgänglig.
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen.
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
 • Vissa rubriker och rubrikstrukturer är otillgängliga.
 • Vissa listor är inte korrekt kodade och/eller används inte på rätt sätt.
 • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte (helt) tillgängliga.
 • Vissa filmer är inte textade.

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en granskning av www.lth.se. Dessutom har vi gjort en självskattning (intern testning).

Funka granskade webbplatsen juni 2020.

Senaste självskattning gjordes den 27 oktober 2022.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 2 maj 2005.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 oktober 2022.

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2022-06-15