Hoppa till huvudinnehåll

Rektors blogg

8 mars 2023

En snabb blick på omvärlden kan ibland räcka för att göra oss modlösa. Men det finns hopp om förbättrade livsvillkor med tanke på all den kunskap, kreativitet och förmåga till problemlösning och samarbete som så många studenter, forskare, samarbetspartners och alumner äger. Det skriver Annika Olsson, LTH:s rektor.

3 februari 2023

Om Sverige ska klara de stora omställningarna med digitalisering, energiomställning, nya avancerade material och läkemedelsterapier behövs nya, långsiktiga satsningar och fler utbildningsplatser på ingenjörsutbildningar. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

21 december 2022

Under 2022 har vi sett många goda LTH-nyheter, skriver Annika Olsson, rektor för LTH.

8 december 2022

Under riksdagsledamöternas årliga besök på LTH lyfte LTH-ledningen viljan att bidra till livslångt lärande. Samtidigt konstaterade LTH att kurser och andra satsningar som görs inom livslångt lärande behöver finansieras av staten så att ingenjörsutbildningarna på LTH inte ska urholkas. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

5 oktober 2022

LTH:s rektor Annika Olsson uttalar sig om händelserna i Iran, med anledning av attackerna mot studenter och universitetsanställda.

29 september 2022

Helt kort är tanken med LTH:s profilområden att vi samlar våra forskare tvärdisciplinärt inom områden där LTH har en särskild ställning och där vi kan skapa nytta i vår omvärld, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

2 september 2022

När vi alla bidrar till god kultur på LTH – genom respekt för varandras olikheter och med konstruktiv anda i olika samarbeten – kan vi också göra stor skillnad i samhället, skriver LTH:s rektor Annika Olsson i en välkomsthälsning till LTH:s studenter.

8 juni 2022

Många erfarenheter och kompetenser rikare lämnar nu årets examinander LTH – för nya äventyr i en värld och ett arbetsliv där de behövs. Fortsätt era kunskapsresor med att utforska och skapa, med goda och grundläggande värderingar i behåll, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

11 april 2022

Behovet av teknisk kompetens växer i takt med industrins återetablering i Sverige, och till följd av industrins omställning inom till exempel hållbar utveckling och digitalisering. I det läget är det en nödvändighet att alla ungdomar, oavsett bakgrund och kön, ska se möjligheterna i framtidsyrket ingenjör. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson i [...]

21 mars 2022

Jag hoppas att vi på LTH ska kunna mötas mer i vår och göra bra saker, för varandra och till nytta för världen. Att vi ska stå upp för demokrati och hjälpa dem som nu behöver en trygg hand och ett mänskligt stöd. Det skriver rektor Annika Olsson i ett brev till LTH:s studenter.