Rektors blogg

2 november 2020

Jag är övertygad om att ett Science Village som sjuder av liv och drar maximal nytta av ESS och MAX IV är rätt väg att gå för att utveckla både forskning och undervisning. Jag är speciellt glad att vi har studenterna med oss i denna process, skriver LTH:s rektor Viktor Öwall med anledning av att LTH:s styrelse beslutat om en inriktning för fakultetens etablering i "forskarbyn" som kommer att växa fram mellan de två stora anläggningarna.

24 september 2020

Om hyresvärden Akademiska Hus inte tar krafttag för att utveckla de fysiska miljöerna kommer lärosäten att knäckas, antingen till följd av studentbortfall eller på orimliga hyresnivåer. Kanske är det dags för riksdag och regering att se över uppdraget till Akademiska Hus. Det skriver LTH:s rektor Viktor Öwall i sin blogg.

25 augusti 2020

Njut av Lund i höst. Bidra till minskad smittspridning. Studera flitigt från dag ett och slå larm tidigt om du har svårt att hänga med i undervisningen. De budskapen ger LTH:s rektor Viktor Öwall i terminens första inlägg, där han välkomnar LTH:s alla studenter.

27 maj 2020

Tanken är att fyra biträdande universitetslektorer om året ska anställas med fakultetsgemensamma medel från LTH i en satsning på jämnare könsfördelning. LTH gör inte avsteg från den meritokratiska principen, skriver Viktor Öwall i sin blogg.

26 maj 2020

Våren 2020 är Examenshögtiden inte som den brukar vara. Men LTH:s rektor Viktor Öwall vill gratulera dig som i vanliga fall skulle ha kommit till Universitetshusets aula för att ta emot ditt diplom under högtidliga former. Här kan du se filmen, eller läsa talet.

9 april 2020

Våren 2020 blev pandemin verklighet, viruset drabbade oss och hela världen. En chock, och ett historiskt skeende som vi kommer att minnas för alltid. Ta hand om dig själv och andra, skriver rektor Viktor Öwall i ett inlägg som riktar sig till LTH:s studenter.

1 april 2020

Utan tvekan är coronaviruset en svår prövning för oss alla. Vi på LTH är beredda att göra ännu mer när samhället stressas, och vi tar gärna emot frågor från exempelvis regionledningen eller Skånes universitetssjukhus, skriver rektor Viktor Öwall i ett inlägg där han i första hand riktar sig till LTH:s alla anställda.

20 mars 2020

Min övertygelse är att LTH klarar detta och kommer ut starkare på andra sidan. Jag hoppas att vi alla ska lyssna till myndigheternas råd och ta vårt ansvar, och att vi ska fortsätta hjälpas åt. Det skriver LTH:s rektor Viktor Öwall, som imponeras av LTH-studenters och -medarbetares anda i tider av coronautbrott.

25 februari 2020

Materialforskningen vid LTH är unik i sin bredd. Våra forskare analyserar och förbättrar material såsom betong, keramer och plast. De utvecklar nya som kan bli biokompatibla, energisnåla, elektroaktiva eller anpassas till extrema miljöer. Här på LTH finns också forskare som ser in i det innersta av läkemedel och levande materia.

19 juni 2019

Är elbilar verkligen ”räddningen”? Hur skall vi tänka kring byggsektorns stora koldioxidutsläpp, om kött och växtbaserat på tallriken, om allt från flyg till förpackningar? Hur används förnybara råvaror smartast? På vilken tidsskala kan vi uppnå ett fossilfritt samhälle? Det saknas inte ”klimatfrågor”, men de flesta saknar enkla svar.

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations

Sign up rektors blogg

Page 1

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se