Rektors blogg

11 maj 2021

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH vill skapa ett gemensamt kontor för campusutveckling. Vi hoppas att alla fakulteter ska engagera sig i Science Village och identifiera möjligheter som universitetets etablering där för med sig. Det skriver Sven Lidin och Annika Olsson, dekaner för Naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH, i ett gemensamt dekanbrev.

29 april 2021

Sök hjälp om du behöver, och var ett stöd om du kan. Den som har bra tips på hur vi kan hjälpas åt och öka LTH-sammanhållningen får gärna höra av sig till oss, skriver LTH:s rektor Annika Olsson och Kristofer Modig, vicerektor för grundutbildning.

12 april 2021

Ingenjörsyrket är inte bara för ensamvargar, tekniknördar och mattegenier. Teknikutbildningar ger kunskaper och förmågor som kan användas för att lösa samhällsutmaningar och bidra till en bättre värld. Var inte rädd att välja LTH:s utbildningar till ingenjör, arkitekt eller industridesigner, skriver LTH:s rektor Annika Olsson i sin blogg inför sista ansökningsdag, då många våndas inför sina val för framtiden.

24 februari 2021

Att akademi och industri samarbetar och kompletterar varandras kompetenser är nödvändigt, inte minst om vi ska ha en chans att nå Agenda 2030-målen, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

15 januari 2021

Med inledningen på 2021 står LTH:s nya ledning redo att förverkliga visionen ”Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen”, genom att definiera vår strategiska riktning och påbörja utvecklingen mot nya mål. Gemensamt ska vi göra LTH än bättre, tydligare och mer synligt, skriver LTH-rektorn Annika Olsson.