Nyheter

15 juli 2021

Det har länge saknats en heltäckande lärobok som följer hela byggprocessen, ansåg lärare och forskare i byggproduktion som för mer än tio år bestämde sig för att ändra på den saken. Nu är resultatet helt klart: bokserien "Byggledning" omfattar tvåtusen sidor och ett omfattande digitalt material. Innehållet vänder sig till ingenjörsstudenter och är även tänkt att fungera som handbok till yrkesverksamma.

8 juli 2021

I soffan, på golvet eller vid köksbordet – hemmets arbetsplatser är ofta allt annat än ergonomiska. Men med hjälp av en gamingstol och ett kepstest kan det fysiska arbetslivet bli mer hållbart.

desc
1 juli 2021

Elif Tiryakioglu har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs och Frostas stipendium för särskilt framstående examensarbete inom företrädelsevis hållbar utveckling, för sitt examensarbete: Development and Evaluation of a Sustainable Paper Straw Wrap - A Packaging Design Project for Tetra Pak.

30 juni 2021

Det digitala samhället, den digitala biologin och det digitala språket. Björn Regnell, professor i programvarusystem vid LTH, menar att digitaliseringen är en framtidsutmaning lika allvarlig som frågan om klimatet och biologisk mångfald – och att tärningen ännu inte är kastad.

28 juni 2021

Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur donerar tio miljoner kronor till en jubileumsprofessur i samband med LTH:s 60-årsjubileum. Pengarna går till att under fem år finansiera en professur med inriktning på energieffektivt byggande.

24 juni 2021

Vi har sett att ni alla hållit i, och att ni inte bara kämpat själva utan också hjälpt varandra genom flera utmaningar denna vår. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson tillsammans med prorektor Heiner Linke i en hälsning till LTH:s anställda och studenter.

18 juni 2021

Bostadspriser som skjuter i höjden, höga kostnader för byggfel och i värsta fall skador eller ras. En viktig förklaring är att Sverige, till skillnad från alla andra länder i västvärlden, saknar offentliga, oberoende kontroller av nybyggnationer. Det menar byggprofessor Sven Thelandersson som förespråkar en statlig myndighet för byggkvalitet enligt norsk modell.

16 juni 2021

Sparbanken Skånes Forskningspris 2021 gick till Samuel Jansson för hans avhandling Entomological Lidar: Target Characterization and Field Applications. Priset är på 100 000 kronor.

10 juni 2021

Professor Sven Mattisson har förlänats H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för betydelsefulla tekniska innovationer.

3 juni 2021

Varför finns det så få estetiska lösningar för regnvattenuppsamling när vi måste tänka mer cirkulärt kring vatten?