Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

25 september 2023

Lunds universitet har som tradition att dela ut en guldmedalj, för att uttrycka uppskattning, till en person som visat stort för engagemang för universitetet. Lunds universitets rektor Erik Renström har beslutat att tilldela den professor Anne L'Huillier, LTH.

22 september 2023

En bra översikt över plastsystemet, en intressant inkludering av branschperspektiv och otroligt välplanerad! Det är bara några av de positiva kommentarerna på den sommarskola om hållbar plast som anordnades av forskningsprogrammet STEPS, som leds av forskare från LTH. Skolan samlade 30 deltagare: studenter från olika institutioner vid Lunds [...]

20 september 2023

I regeringens budgetproposition för 2024 återfinns förutom den tidigare annonserade satsningen på ingenjörer och batteriforskning också ett riktat tillskott för MAX IV. Det beskedet gav utbildningsminister Mats Persson vid ett besök i Lund idag.

19 september 2023

Nu är han här – innehavaren av jubileumsprofessuren som LTH fick vid sitt 60-årsjubileum i donation av Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur. Han heter Pieter de Wilde och kommer att vara här i fem år.

14 september 2023

Isflak, snö och hav så långt ögat kan nå. Inga fartyg eller människor i sikte, endast isbjörnar som sällskap. Isbrytaren Oden tar sig fram mellan Svalbard och Grönland, och i våras följde doktoranden Lovisa Nilsson med för att studera övergången från vinter till sommar i Arktis och hur sot påverkar havsisens avsmältning.

14 september 2023

Mångmiljonanslagen har den senaste tiden regnat över protein­forskaren Mikael Akke: sammanlagt över 130 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Europeiska forskningsrådet. Men vem är egentligen LTH-professorn vars forskning är så het just nu?

14 september 2023

I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt försöker en grupp forskare i samarbete med näringslivet ta fram ett effektivare sätt att undersöka marken inför framtida byggen. Forsknings­resultaten skulle bland annat kunna snabba på processen när det svenska järnvägsnätet byggs om.

14 september 2023

En osäkerhet på vägen mot samhällets elektrifiering är de oumbärliga mineralerna. Vilka risker finns med ökat importberoende? Hur ska beslutsfattare agera för att säkra behovet? Dessa frågor ska besvaras i ett nyligen beviljat projekt som Mistra finansierar med 20 miljoner. LTH är värd och André Månberger, lektor i miljö- och energisystem, är [...]

12 september 2023

REKTORS BLOGG. Vi på LTH är redo att stärka bidraget till grön omställning genom forskning, samverkan och fler ingenjörer. Det skriver rektor Annika Olsson med anledning av beskedet om att regeringen vill göra satsningar på utbildning och forskning för att stärka ingenjörslandet Sverige.

11 september 2023

Under Kulturnatten på LTH, den 16 september, erbjuds det mängder av lärdomar och roliga aktiviteter för stora som små.