Nyheter

13 november 2019

Med sina 190 medverkande företag och 300 volontärer är ARKAD Skandinaviens största karriärmässa och befinner sig för tillfället på LTH för att ge studenter en inblick i arbetsmarknaden.

12 november 2019

Att kontrollera mobiltelefonen med en enkel handrörelse är den senaste tekniknyheten för mobilanvändare. Men för att ta konceptet med rörelsestyrd teknik från en rolig gimmick till verkligt användbara funktioner krävs mer exakta radarsensorer. Nu har forskare vid LTH utvecklat en ny metod som kan läsa av mycket mindre gester än tidigare.

11 november 2019

Lunds universitet har blivit anmält till Diskrimineringsombudsmannen för jämställdhetssatsningen Excellence in Academia through gender equality som görs inom Lunds Tekniska Högskola, LTH.

11 november 2019

Med förbättrad tidtabellsplanering, tydligare instruktioner till resenärer på järnvägsstationerna och en järnväg som klarar vårt svenska klimat kan antalet avgångar som anländer i tid öka väsentligt. Det visar Carl-William Palmqvist i sin avhandling om förseningar i Sveriges tågtrafik.

8 november 2019

LTH Ingenjörshögskolan fyller 30 år i år, vilket firades med tårta och mingel på Campus Helsingborg.

desc
6 november 2019

29 oktober 2019

LTH-alumnerna Richard Bai och Karl Fredrik Erliksson tilldelas Sveriges Ingenjörers årliga utmärkelse Lilla Polhemspriset för att ha skrivit bästa examensarbetet på en civilingenjörsutbildning. Deras undersökning av effektiv och säker banplanering för självkörande fordon har potential att öka trafiksäkerheten och förbättra stadsmiljön.

24 oktober 2019

CESAER representerar Europas ledande universitet inom teknikområdet från cirka 25 olika länder. Under årsmötet 2019 i Paris-Saclay fick LTH:s rektor Viktor Öwall och vicerektor Erik Swietlicki det glädjande beskedet att Lund är nästa ort där föreningen samlas för att diskutera avgörande framtidsfrågor för europeiska universitet inom teknik.

24 oktober 2019

För att undvika översvämningar satsar allt fler städer på öppna, så kallade blågröna, dagvattensystem. En ny avhandling visar att dessa kan fungera väl – men bara om de införs på ett genomtänkt sätt. Annars finns istället risk för att problemen förvärras. Men ett nytt verktyg kan göra det enklare att bygga rätt.

22 oktober 2019

Forskare ska undersöka om några av jordskorpans vanligaste metaller kan komma att tjänstgöra som koldioxidneutrala bränslen. Efter förbränning kan de, i ett slutet grönt kretslopp via elektrolys, bli metall igen. Även ammoniak och biobränslen ska studeras.