Hoppa till huvudinnehåll

Fysik

Fysiska institutionen tillhör både naturvetenskapliga och tekniska fakulteten (LTH). Vid de delar som sorterar under LTH arbetar ca 170 personer.

Fysiska institutionen/Fysicum, LU/LTH Fysiska institutionen/Fysicum

LTH-forskning bedrivs inom:

Atomfysik

Atomfysik bedriver forskning inom atomers och molekylers egenskaper, huvudsakligen studerade med avancerade lasermetoder. Lasrar med utgående effekter på terawatt-nivå används för att undersöka hur materia och ljus växelverkar vid extremt höga laserintensiteter. Tillämpningsområden finns inom medicin, miljö och IT, bl a utvecklas metoder för tidig diagnostik och behandling av cancer. Vidare mäts luftföroreningar med laserradarteknik och nya metoder för optisk informationsbehandling studeras.
Nyckelord: atomer, molekyler, laser, högeffektlaser, spektroskopi, miljömätteknik, medicinska lasertillämpningar, informationsteknologi

Fasta tillståndets fysik

Halvledarfysik och halvledarmaterial är centrala områden inom Fasta tillståndets fysik. Forskarna tar fram halvledarstrukturer med kontroll på atomnivå, samt studerar de fysikaliska och elektroniska egenskaperna. Aktuella frågeställningar rör kvantfysikfenomen i nanostrukturer samt utveckling av nanoelektronik och biosensorer. Tillämpningsområden är framförallt inom nanoelektronik, nanooptik och biomedicin.
Nyckelord: epitaxi, nanotrådar, nanoteknologi, nanoelektronik, biosensorer

Förbränningsfysik

Förbränningsfysik utvecklar nya metoder för att mäta t ex temperatur och ämneskoncentrationer i framförallt förbränningsprocesser. Forskningen är både grundvetenskaplig och tillämpad. Ett annat forskningsområde är kemisk kinetik där forskare utvecklar avancerade beräkningsmodeller. Gemensamma mål är att förbättra miljöprestandan hos förbränningsprocesser i t ex motorer, gasturbiner, värmepannor, värmekraftverk etc samt bidra till utvecklingen av förnyelsebara bränslen.
Nyckelord:
sotbildningsfenomen

Kärnfysik

Kärnfysik är läran om atomkärnornas struktur och egenskaper. På LTH är forskningen orienterad mot jonstrålebaserade mättekniker, däribland PIXE-metoden, och aerosolfysik. Metodutveckling sker inom mätmetoder, mätteknik och optimering av jonoptik. Tillämpningar inom jonstråleanalys finns bl a inom geologi, medicin, miljö och materialmodifikation. Forskning om aerosoler (ultrafina luftburna partiklar) i atmosfären bedrivs med inriktning mot klimat och hälsa. Nyckelord: Fokuserade jonstrålar, PIXE, aerosoler, klimat och miljö, naturlig radioaktivitet

Matematisk fysik

Matematisk fysik tillämpar moderna teorier från matematik och fysik på fysikaliska, tekniska, medicinska och ekonomiska problem. Centrala forskningsområden är att uppnå teoretisk förståelse för atomkärnans struktur samt för nanometerstora system som grund för framtidens elektronik och kvantdatorer. Andra tillämpningsområden är ekonomiska (pengaflöden) och medicinska (t ex hjärtats dynamik) samt termiska analyser i mark för värmelagring och kärnbränslehantering.
Nyckelord: supersymmetri, icke-linjära system och kaos, teoretisk elementarpartikelfysik, teoretisk kärnfysik, kärnbränslehantering, värmelagring i mark, energilagring, kvantdatorer, kvantmekanisk ingenjörskonst, Bose-Einstein-kondensat, nanometerstora kvantsystem

 

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15