Hoppa till huvudinnehåll

Boka undervisning

Undervisning i informationskompetens för studenter

LTH:s bibliotek erbjuder dig som lärare att boka undervisning i informationssökning för dina studenter. Målet är att stärka studenternas förmåga att tänka och agera informationskompetent, i sina studier såväl som samhällsmedborgare.

Enligt Högskolelagen ska utbildning på grund- och avancerad nivå utveckla studentens förmåga att självständigt söka och värdera vetenskaplig information och förmågan att följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämne (Högskolelagen 1992:1434 § 8-9). Biblioteket kan i samarbete med institutionerna medverka till att högskolelagens mål uppfylls. 

Vårt mål är en progression i undervisningen där studenterna genom tre undervisningssteg utvecklar ett allt mer medvetet och självständigt förhållningssätt till informationssökning och källkritik. 

Du som är lärare på LTH kan välja vilket eller vilka undervisningsmoment som ska ingå i din kurs och på vilken nivå undervisning ska ges. Undervisningen läggs upp i samverkan mellan lärare och bibliotekarie.

Steg 1

45 minuter. Lämplig för år 1

Undervisningstillfället innehåller grundläggande information om bibliotekets resurser och tjänster samt genomgång av sökprocessen med tyngdpunkt på att arbeta med sökord, källkritik och vetenskapliga artiklar.

Efter undervisningstillfället ska studenten:
• känna till bibliotekets resurser
• kunna arbeta med sökord utifrån en sökfråga
• veta skillnaden mellan vetenskaplig och populärvetenskaplig artikel
• känna till varför det är viktigt att referera till källor

Undervisningen kan kombineras med workshop i datorsal då studenterna får möjlighet att omsätta föreläsningens innehåll i praktiken.

Steg 2

45 minuter. Lämplig i anslutning till självständigt arbete, t ex rapportskrivning.

Undervisningstillfället innehåller en genomgång av sökprocessen med fokus på olika söktjänster och deras användningsområden, avancerad sökteknik och källkritik. Även referenshantering och akademisk hederlighet behandlas vid undervisningstillfället.

Efter undervisningstillfället ska studenten

• känna till skillnader i innehåll och användningsområde för olika söktjänster
• kunna använda avancerade söktekniker
• kunna kritiskt jämföra, granska och värdera informationskällor
• kunna förklara innebörden av akademisk hederlighet och hantera referenser korrekt

Steg 1 och steg 2 kan kombineras i pass på 45 + 45 minuter

Undervisningen kan kombineras med workshop i datorsal då studenterna får möjlighet att omsätta föreläsningens innehåll i praktiken

Steg 3

45 minuter. Lämplig inför examensarbete.

Undervisningstillfället innehåller fördjupad informationssökning i form av citeringssökning, blocksökning, ämnesordssökning och bevakning av sökningar.  Även sökprotokoll och referenshanteringsprogram behandlas vid undervisningstillfället.

Efter undervisningstillfället ska studenten
• kunna söka i citeringsdatabaser
• kunna använda sökhistorik och tesaurus
• kunna organisera och dokumentera sin sökprocess
• känna till och vid behov kunna använda ett referenshanteringsprogram

Undervisningen kan kombineras med workshop i datorsal då studenterna får möjlighet att omsätta föreläsningens innehåll i praktiken

Steg 2 och steg 3 kan kombineras i pass på 45 + 45 minuter

Föreläsningarna kan anpassas efter önskemål.

Boka undervisning

 Boka skräddarsydd utbildning i bland annat informationssökning och referenshantering

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2022-09-08