Hoppa till huvudinnehåll
Short pulse facility på MaxIV. Foto.
MATERIAL
OCH MÖJLIGHETER

Material och möjligheter


Ett stenkast från LTH
byggs två världsanläggningar, ESS och Max IV. Självklart är LTH med på resan och bidrar så att satsningarna blir till gagn för forskningen, industrin – och samhället i stort.

Materialforskningen på LTH är unik i sin bredd. Forskare här förbättrar material, såsom trä, betong, keramer och plast, och utvecklar helt nya – som kan bli superhårda, biokompatibla, energisnåla, elektroaktiva eller anpassas till extrema miljöer. Kollegor blickar in i det innersta av läkemedel och levande materia.


All den här forskningen får
draghjälp tack vare våra nya grannar.

På LTH och universitetet i stort finns redan ett rikt utbud av högklassig, och ibland världsunik, forskningsinfrastruktur. Flera av dessa öppnas upp för besökare och andra forskare som kan förbereda eller komplettera sina undersökningar på ESS och Max IV.

ESS och Max IV behöver leverantörer av spetsteknologi, både nu och framöver. Vissa LTH-experter är med och utformar den. Andra visar tillverkningsindustrin hur den handgripligen kan tillverka komponenter till acceleratorer.


Dessutom skräddarsyr
universitetet forskarskolor, doktorandkurser och masterutbildningar som skolar in en yngre generation i konsten att studera våra allra minsta byggstenar – oavsett om hjälpmedlen är neutroner eller synkrotronljus.

Mitt emellan ESS och Max IV byggs Science Village Scandinavia – en plats för forskning, utveckling, innovation. Flera LTH-forskare kommer helt eller delvis ha sin arbetsplats där.

Max IV i skymningsljus, under blå himmel. Foto.

MAX IV – världens ljusstarkaste synkrotronljus-anläggning

ESS –världens mest kraftfulla neutronkälla