Tekniskt basår

Förberedande utbildning  •  1 år

Utbildningen

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? På LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper med hjälp av den behörighetsgivande förutbildningen Tekniskt basår.

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Basåret pågår under höst- och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

Utbildningen är till för dig som har läst Matematik 2 på gymnasiet, och den omfattar matematik, fysik, kemi och teknisk orienteringskurs.

Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Innehåll

  • Ma3c
  • Ma4
  • Fy1
  • Fy2
  • Ke1*
  • Tillämpad kemi*
  • Teknisk orienteringskurs

*Under basåret sker 6 kemilaborationer på Kemicentrum i Lund. (Kostnaderna för resor mellan Helsingborg och Lund står du som student själv för.) 

Betyg

Betyget godkänd på Tekniskt basår delas ut när alla obligatoriska moment på basåret är godkända och examinerade på LTH. Graderade betyg används ej.

Platsgaranti

Efter godkänt basår har studenten platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH. Den som antas till behörighetsgivande förutbildning (Tekniskt basår) är även antagen till den högskoleingenjörsutbildning vid LTH som studenten själv väljer.

En förutsättning för platsgarantin är att samtliga obligatoriska kurser inom förutbildningen är godkända i juni. Studenten ska anmäla sin önskan att ta utbildningsplatsen i anspråk via antagning.se och inom den tid och på det sätt som gäller för ansökan till den aktuella utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningen ska påbörjas i direkt anslutning till basårsutbildningen. Studenten har möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten i ett år.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Matematik 2a, 2b eller 2c (eller Matematik B)

Antagningsstatistik HT2019

Kontakt

Ylva Oscarsson

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se

042–35 67 25

Håkan Linder

Programledare

hakan.linder@hbg.lth.se

073-741 22 29