Hoppa till huvudinnehåll

Lise Meitner-professuren

Lise Meitner-professurerna vid LTH är del av ett arbete för jämställdhet och mångfald – ett arbete som ytterst ska säkerställa briljans inom akademin och se till att LTH attraherar framstående medarbetare och talangfulla studenter. 

Genom gästprofessuren bjuds framstående forskare av underrepresenterat kön till fakulteten för att under en tid bedriva forskning och stå som förebilder för yngre forskare, lärare och studenter. Professuren inrättades 1 januari 1999.

En professur för jämställdhet, mångfald och forskarbriljans

På LTH ser vi att heterogena grupper kan bidra till mer kreativa forskarmiljöer, något som behövs när vi utforskar och skapar till nytta för världen.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare även för det underrepresenterade könet, och som den tekniska fakulteten vid Lunds universitet arbetar vi hårt för att uppnå målen om jämställdhet. Därför gör vi långsiktiga insatser för att inspirera fler kvinnor att söka sig till mansdominerade forskningsområden – och vice versa. Lise Meitner-professuren är en del av detta arbete.

Vem kan bjudas in?

Den som föreslås för professuren ska:

  • vara professor vid det egna lärosätet, alternativt uppfylla kraven för professor och ha en anställning utanför Lunds universitet,
  • ha förutsättningar att aktivt delta i undervisningen såväl inom grund- som forskarutbildningen och i institutionens övriga verksamhet,
  • delta i föreläsningar och seminarier inom LTH och i LTH-gemensamma aktiviteter, både interna och externa.

Anställningen vid LTH kan vara upp till tre år på 20 procent (av heltid). 

Nyrekryteringar till Lise Meitner-professuren görs på årsbasis, och en inbjudan att nominera kandidater går i regel ut till samtliga LTH-institutioner i slutet av respektive år.

Kontaktperson: Andrea Nord, andrea.nord@lth.lu.se

Foto av Lise Meitner

Kärnfysikern Lise Meitner

Lise Meitner lyckades 1938 förklara kärnklyvningsprocessen, och hon räknas som en av den moderna vetenskapens pionjärer.

Trots motstånd från en mansdominerad forskarvärld inledde hon banbrytande forskning i Berlin redan på 1910-talet.

Lise Meitners långvariga och nära samarbete med kemisten Otto Hahn blev fruktbart – ändå var det endast Hahn av de två som belönades med Nobelpris.

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2023-03-20