lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Välkommen tillbaka!

LTH Alumni är till för dig som vill hålla kontakten med Lunds tekniska högskola och gamla kamrater, men också för dig som vill knyta nya bekantskaper. Detta gör du genom att anmäla dig till LTHs alumni. Alumninätverket är öppet för dig som studerat eller på annat sätt varit verksam vid LTH. Att anmäla sig är gratis och alla som anmäler sig får, utöver att ta del av en databas med över 8000 LTH-alumner, också LTH-nytt hemskickat 2 gånger om året.

Registrera dig på alumninätverket ->

Ordet "alumn" kommer av latinets "alumnus" som betyder "lärjunge" eller "skyddsling". Ursprunget till ordet är latinets "alere" som betyder "uppföda, fostra". Numera kallar man de som tidigare studerat för alumner. Man använder ofta den engelska "alumni" även i svenskan, men "alumni" är egentligen latinets maskulina plural av ordet.

För ytterligare information om LTHs alumnverksamhet, skicka e-post till mailto:alumni@lth.se.

Välkommen tillbaka!

Logga in