Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s styrelse

LTH:s verksamhet leds av en fakultetsstyrelse (SLTH) och är det högsta beslutande organet. SLTH har ett samlat ansvar inför Lunds universitets rektor för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom LTH. SLTH ska särskilt beakta utbildningens kvalitet. 

Beslut

Styrelsen beslutar om: 

 • Övergripande mål och strategier för LTH:s verksamhet.
 • Viktiga organisatoriska frågor.
 • Budget samt fastställa redovisning av verksamhetens resultat.
 • Utseende av hedersdoktorer.
 • Fastställande av rutiner för beredning av beslut om antagning till utbildning på forskarnivå. Denna beslutsrätt får ej delegeras vidare.
 • Anhållan om inrättande av utbildningsprogram.
 • Inrättande och avskaffande av ämne för utbildning på forskarnivå. 
 • Inrätta och avskaffa huvudområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ordförande 

 • Pia Kinhult, ESS ERIC

Ledamöter 

 • Annika Olsson, rektor, professor, Institutionen för designvetenskaper
 • Heiner Linke, prorektor, professor, Fysiska institutionen
 • Eva Frühwald Hansson, universitetslektor, Institutionen för bygg-och miljöteknologi
 • Magnus Genrup, professor, Institutionen för Energivetenskaper
 • Malin Lindstedt, professor, Institutionen för Immunteknologi
 • Per Runeson, professor, Institutionen för Datavetenskap
 • Marie Wahlgren, professor, Institutionen för Livsmedelsteknik
 • Anders Warell, professor, Institutionen för Designvetenskaper
 • Eskil Hansen, professor, Matematikcentrum
 • Elisabeth Gersbro-Bülow, LTH:s kansli
 • Eva Westin, Institutionen för reglerteknik
 • Sarah Fredriksson, Aquilion AB
 • Per Krokstäde, Business Development, Board member på MDS

Studentrepresentanter ordinarie

 • Ellen Belcher
 • Ashley Hall
 • Vakant

Studentrepresentanter suppleanter

 • Henrik Palme
 • Johan Bengtsson
 • Vakant

Fackliga företrädare med yttrande- och närvarorätt 

 • Vakant (SEKO)
 • Pia Jablonsky (OFR/S)
 • Fredrik Edman (SACO)  

Föredragande 

 • Veronica Gummesson, kanslichef, LTH:s kansli

Sekreterare 

LTH:s styrelse sammanträder

Sammanträdestider 2023

 • 13 februari
 • 18-19 april
 • 14 juni
 • 9 oktober
 • 11 december

Protokoll

Om du vill ha en kopia av ett särskilt styrelseprotokoll från de senaste två åren skickar du ett mejl till styrelsens sekreterare beatrice.nordlof@lth.lu.se

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-01-31