Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning vid LTH

Välkommen till Lunds Tekniska Högskola (LTH) med världsledande forskningsinfrastruktur där vi arbetar för att lösa de globala utmaningarna till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet. 

Drömmar och upptäckter - LTH:s nyttoområden

Högt rankad region inom högre utbildning

Genom en forskarutbildning vid LTH kan du utveckla din expertis och ledarskapsförmåga i en globalt topprankad utbildningsmiljö (enligt U21) som är i framkant inom innovation och entreprenörskap, hög bostadsstandard, jämlikhet, säkerhet och hållbar utveckling. 

Över 50 forskarutbildningsämnen 

Vid LTH finns det över 50 forskarutbildningsämnen, främst inom teknik, men även naturvetenskap, arkitektur och design, och innebär nära samarbete med både innovativa startup och internationella företag. 

Vi utvecklar kontinuerligt vår forskarutbildning för att kunna utveckla våra doktoranders färdigheter inom forskningsmetoder, författarskap, forskningspresentation & kommunikation, etik, projektledning, undervisning, samarbete & nätverkande, anskaffning av forskningsmedel och karriärutveckling.

Forskarutbildningsämnen

Framgångsrik karriär i akademin och samhället 

Vårt mål är att ge våra doktorander den bästa möjliga utbildningen för framgångsrika karriärer i den akademiska världen och i samhället. Därigenom förbättrar vi även vår forskning och vår grundutbildning till förmån för studenter, personal och partners - både nationellt och globalt.

Vi välkomnar sökande med stark motivation och kapacitet som är villiga att matcha vår strävan och positiva avsikter till nytta för världen och framtiden. 

Bli doktorand på LTH

Anders Heyden

Vice rektor med ansvar för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet 

Email: anders.heyden@math.lu.se


Vad innebär det att doktorera?

Som forskarstuderande på en institution tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt till världen. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Om du ägnar dig åt din forskarutbildning på heltid så är du färdig doktorand på fyra år. Utbildningen består dels av studier i form av kurser, seminarier och konferenser och dels av egen forskning som ska leda fram till din doktorsavhandling. Under hela din studietid guidas du utav handledare från institutionen. När du kommit halvvägs i ditt arbete kan du avlägga en licentiatexamen.

Utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

Information för antagna doktorander vid LTH

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-12-14