Aktiviteter och event

Filantropins dag vid LU: Digital föreläsning om Krishantering i pandemins fotspår


Filantropins dag är en dag när filantropins betydelse för våra universitet och vårt samhälle lyfts världen över.

Lunds universitet vill också ta detta tillfälle i akt att tacka och uppmärksamma alla de som på olika sätt bidragit med insatser för att stärka och utveckla vår verksamhet.

Stöd från privata donatorer rör hela universitetet och firandet av Filantropins dag är därför också en bred satsning, där samtliga fakulteter engageras genom representation i antingen projekt- eller referensgrupp.

Krishantering i pandemins fotspår – digitalt föreläsningsevenemang 16 november 2020 

För att fira dagen bjuds donatorer, medarbetare och allmänhet in till ett digitalt föreläsningsevenemang på tema Krishantering i pandemins fotspår. Tre framstående forskare svarar på aktuella frågor kopplade till krishantering, såsom exempelvis vad vanliga människor gör när krisen slår till och hur det speglas i den nationella strategin.

Program

Välkomstanförande
Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet

Kriser, myter och media – vilka blir vi i en krissituation?
Misse Wester, professor på avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet på LTH.

Vad händer med vetenskaplighet och vetenskap under en pandemi?
Magnus Rasmussen, professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet och infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund

Bekämpar vi fel kris? Hur samhället hanterar samhällsekonomiska kriser.
Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan

Paneldiskussion och frågestund

Avslutning

Du kan se den inspelade föreläsningen på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bpQ00VyGqk8&feature=youtu.be

Sidansvarig: alumni@lth.lu.se | 2020-08-27