Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s Pedagogiska Akademi

LTH erbjuder sina lärare (ej doktorander) att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till LTH:s Pedagogiska Akademi. Alla lärare som antas får den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en omedelbar löneökning motsvarande den som en docent får. Den institution där läraren verkar får dessutom en ökad tilldelning. 

Den lärare som söker ska i sin ansökan redovisa hur han eller hon över tid, medvetet och systematiskt, strävat efter att utveckla studenternas lärande i sitt eget ämne samt hur han eller hon verkat för att göra erfarenheterna av sitt eget pedagogiska arbete tillgängliga för andra. Den lärare som söker ska även kunna problematisera och reflektera kring sina pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur och andra källor, och redovisa hur han eller hon med hjälp av dessa utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning. 

Kursen Workshop - Den pedagogiska portföljen har inte någon formell koppling till den Pedagogiska Akademin, utan det är en kurs för alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen följer riktlinjerna för pedagogiska portföljer som de beskrivs i dokumentet om LTH:s Pedagogiska Akademi (2022-01-17, se ovan) och inom ramen för kursen kommer även den Pedagogiska Akademin att diskuteras. Kursen ingår i den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen vid LTH.  

Kurssida (på engelska, öppnas i ny flik)

Inlämning

Ansökan kan lämnas in när som helst under året.

Det kommer endast att finnas en bedömningsomgång per år och portföljer måste lämnas in senast den 31 januari för att bedömas under innevarande år. 

Bedömningen sker sedan
under mars-maj samma år.

Ansökan lämnas in i elektronisk form (i pdf-format) via e-post till etp@lth.lu.se.

Prefekten skickar sitt yttrande separat direkt till etp@lth.lu.se. Intyget märks med ETP, yttrande, årtal och den sökandes namn.

Ska du ansöka om ETP?

I november och december 2022 erbjuder Centre for Engineering Education/Genombrottet vid LTH stöd och coachning till dem som avser att söka ETP under innevarande läsår. Stödet är till för dig som kommit långt i din lärargärning och har en väl genomarbetad pedagogisk portfölj att utgå ifrån.

Återkoppling sker i två steg där det första innebär kollegial återkoppling baserad på LTH:s kriterier för ETP. Efter det första steget ges återkoppling av universitetslektor Elisabeth Nilsson, som har mångårig erfarenhet av ETP-processen och bedömning av pedagogiska meriter.
 
Ifall stödet faller väl ut kan det komma att ordnas igen. Om du är intresserad, skicka en intresseanmälan till asa.ahnfelt@lth.lu.se 

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2021-11-22