Hoppa till huvudinnehåll

Till nytta för klimatet

Klimatförändringar som uppstått till följd av mänsklig aktivitet måste hejdas, och tiden är knapp. Beslutsfattare, tillverkare och konsumenter – alla berörs när samhällen ställer om till cirkulär och biobaserad ekonomi.

Den klimatrelaterade forskningen på LTH handlar ofta om att använda jordens resurser mer omsorgsfullt och smart. Vi har forskare som omvandlar rester från skog och jordbruk till vätgas, biogas och bioetanol. Andra förfinar mikroorganismer som kan bli mat, foder och kosmetika. Vissa forskare letar nya sätt att tillverka plast – plast som till exempel kan konsumera koldioxid under själva tillverkningen.

Transporter av människor och gods är en stor klimatpåverkare. Många av LTH:s forskare arbetar med att utveckla renare motorer för bilar, flygplan och kraftvärmeverk. Andra ser över möjligheten att utveckla en infrastruktur för elvägar eller identifierar innovativa sätt att nå nollutsläpp inom kritiska industrier.


Även hur vi lever och bor
påverkar klimatet. På LTH forskas också på hur städer och vägar bäst planeras, och här ställs frågor om smarta energilösningar när vi bygger nytt och renoverar bostadsområden.

På LTH bedrivs forskning på nanonivå för att utveckla supereffektiva solceller och strömsnål elektronik – och här söker forskare efter sätt att reducera energiförbrukning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.


Andra livsavgörande utmaningar
handlar om att säkra tillgången till rent vatten och ren luft. Flera LTH-forskare kan vatten och utvecklar miljöbesparande sätt att rena dricksvatten. En del forskare kan luft och vet allt om hur partiklar påverkar klimatet och bäst filtreras bort.

LTH-forskare tittar också på de stora sammanhangen. Vi utökar kunskapen om hur tillverkningsprocesser kan göras mer resurs- och energieffektiva – och vi väger klimatvinster mot varandra i så kalllade system- och livscykelanalyser.