Hoppa till huvudinnehåll

Specialstudier

Antagning av specialstuderande kan ske till kurser som ges av LTH:s institutioner och till sökande som har som mål med specialstudierna att inkludera dem i kommande examen vid annan fakultet eller annat lärosäte.
 
Du kan bli antagen som specialstuderande om du:

  • har pågående studier vid annan fakultet vid Lunds universitet
  • har pågående studier vid annat svenskt lärosäte
  • är stipendiat från ett universitet där utbytesavtal saknas, stipendiat från universitet MED utbytesavtal antas som utbytesstudent.

Antagning av specialstuderande sker endast om det finns tillräckliga utbildningsresurser och i begränsad omfattning. Omfattningar av specialstudier innefattar högst 30 högskolepoäng. Antagning till kurser som ingår i första årskursen av ett utbildningsprogram vid LTH sker endast i undantagsfall.
Behörighetskrav
 
Du måste styrka den grundläggande och särskilda behörigheten som krävs för antagning till utbildningsprogrammet, i vilket kursen ingår. De särskilda förkunskaperna för den enskilda kursen skall styrkas. Härutöver krävs att du har kunskaper motsvarande de eventuellt övriga kunskaper som förväntas av dem som följer kursen inom programmet.
 
Du ska bifoga intyg från programkoordinator/motsvarande, vid det lärosäte där du har för avsikt att avlägga din examen, om att kursen får medräknas i din kommande examen.

Viktiga datum

Höstterminen 2023: Sista ansökningsdag är den 17 april.

Vårterminen 2024: Ansökan öppnar i mitten av september och sista ansökningsdag är den 16 oktober.

Antagningen vid LTH

antagningen@lth.lu.se

Sidansvarig: antagningen@lth.lu.se | 2022-10-18