Hoppa till huvudinnehåll

Läs- och skrivstöd

Har du dyslexi, synskada, rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning? Då kan biblioteket hjälpa dig att få tillgång till anpassad litteratur och visa dig vilka datorprogram som kan vara till hjälp för dig.

Talböcker

Talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Böckerna finns tillgängliga för nedladdning eller att streamas i deras katalog Legimus. Du kan få ett konto för inloggning till Legimus av biblioteket.

Legimus på MTM:s webbsida

Talsyntes

TorTalk är ett talsyntesprogram som finns installerat på alla datorer på universitetet. Du kan också installera det på din egen dator. Med TorTalk kan du lyssna på all form av digital text och på e-böcker och artiklar. Du bestämmer själv uppläsningshastigheten och kan välja mellan 20 språk och 60 röster.

Ladda ner TorTalk via LUBsearch

Guiden Läs- och skrivstöd

Lunds universitets bibliotek har skapat en guide för Läs- och skrivstöd där du hittar bland annat information om hur man laddar ner och lyssnar på talböcker. Där finns också information om olika hjälpprogram och installationsnycklar som kan behövas vid nedladdning.

Guiden Läs- och skrivstöd

Program på datorer

Alla datorer på campus är utrustade med följande program:

  • Stava Rex: rättstavningsprogram för svenska
  • Spell Right: rättstavningsprogram för engelska
  • TorTalk: talsyntesprogram
  • EasyReader: läsprogram för talböcker, med talsyntesfunktion

Guiden Läs- och skrivstöd med information om hjälpprogrammen

Kontakt

För att få tillgång till och information om vad biblioteket kan hjälpa dig med, kontakta bibliotekarierna Linnea Dahlgren och Hanna Dahlin via adressen:

talbok@lth.lu.se

Pedagogiskt stöd

För att få tillgång till övriga stödåtgärder, kontakta Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet. Där kan du få information om anteckningshjälp, mentorstöd och förlängd tentamenstid.

Kontakta LTH:s samordnare för läs-och skrivstöd Christina Rowa:

christina.rowa@stu.lu.se 

 

 

 

 

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2024-04-03