Läs- och skrivstöd

 

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsvariation kan du få hjälp av biblioteket med att:

 

  • få ett nedladdningskonto för att ladda ner talböcker från MTM
  • få information om talsyntesprogrammen EasyReader, ReadHear Mac och TorTalk
  • få förlängd lånetid på kursböcker

 

För hjälp och access till de tillgängliga resurserna kontakta bibliotekarie Jessica Nilsson

För hjälp och access till de tillgängliga resurserna kontakta bibliotekarie Ann-Catrin Johansson

Mer info finns i guiden Läs-och skrivstöd på Libguides webbplats

LTH:s samordnare, som kan hjälpa till med övrigt pedagogiskt stöd, finns på Sölvegatan 29, Genetikhuset. 

Här finns en karta till pedagogiskt stöd på hitta.se

För annat pedagogiskt stöd kontakta LTH:s samordnare för läs-och skrivstöd Christina Rowa

Guiden läs- och skrivstöd

Lyssna på kursboken i mobilen

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-04-08