lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Läs- och skrivstöd

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsvariation kan du få  hjälp med anpassad kurslitteratur på Studiecentrums bibliotek med:

 

* Få ett nerladdningskonto för att ladda ner talböcker från MTM

* Information om talsyntesprogrammen EasyReader och ReadHear Mac

* Förlängd lånetid på kursböcker
Mer info i guiden Talbok.


Kontakta LTH:s kontaktbibliotekarie Jessica Nilsson

eller bibliotekarie Ann-Catrin Johansson

LTH:s samordnare, som kan hjälpa till med övrigt pedagogiskt stöd, finns på Sölvegatan 29, Genetikhuset, karta

Kontakta LTH:s samordnare Christina Rowa