Hoppa till huvudinnehåll

En plats för drömmar och upptäckter

På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Hos oss arbetar mer än tusen forskare hårt för att skapa goda livsvillkor åt människor och ett mer varsamt användande av jordens resurser.

LTH är en av de största fakulteterna vid Lunds universitet. Samtidigt är vi ett av de nyaste tillskotten i universitetets 350-åriga historia, grundad 1961 och från år 1969 en del av Lunds universitet.

Numera är vi landets tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. Här finns flera av Sveriges mest attraktiva utbildningar och en bred forskning. Varje år publicerar LTH omkring 100 avhandlingar och 1 700 vetenskapliga rön som banar väg för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

LTH har närmare 10 000 studenter och 1 500 anställda från hela världen. De flesta utbildningarna ges i Lund men vi utbildar även högskoleingenjörer på Campus Helsingborg och dessutom är Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed organisatoriskt knuten till LTH.

LTH har del i världsunik infrastruktur i form av MAX IV och närhet till ESS, ett tvärvetenskapligt ekosystem där LTH är en drivande part. Vi har en central placering i Öresundsregionen, Nordens befolkningsmässigt största transnationella samarbetsregion. Här finns nära fyra miljoner invånare, framstående universitet och högskolor samt en stor efterfrågan på utbildning och forskning från alla delar av samhället.