Senare del av program

På de program där det finns lediga studieplatser kan du ansöka till senare del av program. Antagning till senare del av program kan vara aktuellt för dig som:

  • vill byta utbildningsprogram inom LTH
  • studerar på annan ort och vill fortsätta dina studier i Lund
  • vill komplettera din högskoleingenjörsexamen för att få en civilingenjörsexamen

Ansökan

Ansökan kan endast göras via länkar nedan. Sista dag för ansökan inför hösttermin är den 15 april och inför vårtermin den 15 oktober.

Du tillåts endast att ansöka till 2 alternativ för senare del av program vid LTH (LU-L****). Om du ansöker till fler så kommer de lägst prioriterade att spärras.

Behörighet och urval

Behörighetskrav och urvalskriterier för civilingenjörs-, brandingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar, samt Arkitektutbildning och Kandidatutbildning i industridesign:

Behörighetskrav och urvalskriterier för antagning till senare del av program vid LTH (pdf)

Behörighetskrav och urvalskriterier för Kandidatutbildning i livsmedelsteknik:

Behörighetskrav och urvalskriterier för Kandidatutbildning i livsmedelsteknik (pdf):

Behörighetskrav och urvalskriterier för Kandidatprogrammet trafikflygare:

Behörighetskrav och urvalskriterier för Kandidatprogrammet trafikflygare (pdf):

Termin 

Första möjliga termin att antas till senare del av program är termin 3.

Den totala omfattningen av tillgodoräkningsbara kurser avgör till vilken årskurs antagning kan vara aktuell.

För dig med meriter från annat lärosäte

Du som har meriter från annat lärosäte, eller annan fakultet än LTH, ska alltid bifoga:

  1. utbildningsplan - översiktlig beskrivning av programmet, där det framgår vilka kurser som är obligatoriska
  2. kursplaner* över samtliga kurser du vill ska ingå i bedömningen av behörighet till programmet du söker. Kursplaner ska laddas upp i sin helhet. Dokument med länkar godtas ej.

Dokumenten ska laddas upp via antagning.se senast sista ansökningsdag.

Information om att ladda upp dokument

*För en kurs skall det finnas en kursplan. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Portfölj 

Du som söker till senare del av Kandidatutbildning i industridesign eller Arkitektutbildning ska skicka din portfölj digitalt till antagningen@lth.lu.se senast sista ansökningsdag. Filen ska vara i PDF-format och max 10 MB.

För senare del av Kandidatutbildning i industridesign ange ämne: ”SEDE KID”, samt ditt namn och personnummer.

För senare del av Arkitektutbildning ange ämne: ”SEDE A”, samt ditt namn och personnummer.

Kandidatprogrammet trafikflygare

Specifika ansökningsanvisningar för senare del av Kandidatprogrammet trafikflygare:

TFHS - Senare del av kandidatprogrammet trafikflygare

Individuell studieplan

För varje student som antas till senare del av program utarbetas en individuell studieplan. Studieplanen kommer i många fall att skilja sig från den beslutade läro- och timplanen som gäller för student som antagits i årskurs 1.

Länkar till antagning.se inför våren 2022

Arkitektutbildning (Ingen antagning inför våren 2022)

Brandingenjörsutbildning

Kandidatutbildning i industridesign

Civilingenjörsutbildning i bioteknik

Civilingenjörsutbildning i datateknik

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (Ingen antagning inför våren 2022)

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design (Ingen antagning inför våren 2022)

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (Ingen antagning inför våren 2022)

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik (Ingen antagning inför våren 2022)

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik (Ingen antagning inför våren 2022)

Välkommen med din ansökan!

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2018-12-05