LTH:s kansli

LTH:s kansli bereder och verkställer beslut av styrelsen, rektor, presidium, nämnder, beredningar och programledningar samt ansvarar för att ge kvalificerat administrativt stöd till institutionerna, fakultetens styrelse, ledning och nämnder. LTH:s kansli leds av en kanslichef samt en biträdande kanslichef tillika utbildningschef.

 

Veronica Gummesson

Kanslichef
046-222 93 76
veronica.gummesson@lth.lu.se

Carolina Rytterkull
Biträdande kanslichef
046-222 33 41
070-359 07 27
carolina.rytterkull@lth.lu.se

Pia Larsson
Expert
046-222 38 37
072-225 61 88
pia.larsson@lth.lu.se

Bodil Ryderheim
Arbetsmiljösamordnare
046-222 89 23
070-522 31 43
bodil.ryderheim@lth.lu.se

Jacob Branting (Tjänstledig)
Utredare

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-31