Affiliering

Affilierad kompetens är en ny form av mobilitet baserad på individuell kompetensutveckling som grund för stärkt samverkan mellan lärosäten och näringsliv. Konceptet har utvecklats, testats och utvärderats inom ramen för ett pilotprojekt under ht20/vt21. LTH har nu valt att fortsätta det arbete som inleddes under piloten i form av en fördjupad pilot under en treårsperiod.

Personer med kärnkompetens och anställning i företag erbjuds kompetensutveckling vid LTH i syfte att stärka samverkan mellan lärosätet och företaget. Målen är att utveckla samverkan mellan enskilda företag och universitetet för att långsiktigt stärka och fördjupa relationerna inför möjliga framtida projektansökningar i samverkan. Det handlar också om att erbjuda kompetensutveckling genom deltagande i universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. 

Är du och ditt företag intresserade av att veta mer om möjligheterna för affiliering vid LTH? Kontakta samverkanskoordinator Louise Pierce louise.pierce@lth.lu.se för mer information.

Artiklar om affiliering


Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-10-18