Byggvetenskaper

Vid institutionen för byggvetenskaper ges undervisning framförallt på programmen för Arkitektur, Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri samt Byggprogrammet i Helsingborg.

Institutionen för byggvetenskaper, LTH Byggvetenskaper

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik utvecklar metoder och teorier som är viktiga för att kunna konstruera byggnader och byggnadsverk på ett sätt som uppfyller krav avseende hållfasthet, deformationer, vibrationer och beständighet. Statiskt och dynamiskt belastade konstruktioner i olika material, t ex trä, betong, glas, jord och gummi, studeras via experiment och datorbaserade beräknings- och simuleringsmetoder, bl a Finita element-metoden.

Nyckelord: strukturmekanik, beräkningsmetoder, metodutveckling, finita element, experiment, konstruktioner, byggnadsverk, hållfasthet, deformationer, vibrationer 

Nyckelord:

Avdelningen för byggnadsmekanik

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Geoteknik

Geoteknik omfattar mekanik för jord och berg. De mekaniska egenskaperna för olika typer av jordmaterial och bergmaterial studeras experimentellt och formuleras teoretiskt. Exempel på tillämpningar är analys av bärighet, sättningar och vibrationer samt studier av frågor rörande grundläggning, jordstabilisering, stödkonstruktioner och struktur/jordinteraktion.

Nyckelord: jordmekanik, materialmodellering, geokonstruktioner, experiment, finita element, numeriska metoder

Avdelningen för Geoteknik

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära utvecklar metoder och teorier för att kunna bestämma deformationer, spänningar och olika kollapsfenomen för fasta kroppar. Stor vikt läggs vid utvecklingen av grundläggande modeller.

Nyckelord: materialmodellering, numeriska metoder, finita element-metoden, brottmekanik, fibermekanik, anisotropi, fasändringar, stora deformationer

Avdelningen för Hållfasthetslära

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Teknisk akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik. Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller förekommer också.

Nyckelord: byggnadsakustik, träbyggnad, ljudisolering, stegljud, ljudabsorption

Avdelningen för Teknisk akustik

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15