Hoppa till huvudinnehåll

Byggvetenskaper

 

Institutionen för byggvetenskaper bedriver forskning och undervisning inom byggnadsmekanik, geoteknik, hållfasthetslära och teknisk akustik. I institutionen ingår även Lunarc, ett kompetenscentrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet.

Institutionen för byggvetenskaper, LTH Byggvetenskaper

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden: 

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik utvecklar metoder och teorier som är viktiga för att kunna konstruera byggnader och byggnadsverk på ett sätt som uppfyller krav avseende hållfasthet, deformationer, vibrationer och beständighet. Statiskt och dynamiskt belastade konstruktioner i olika material, till exempel trä, betong, glas, jord och gummi, studeras via experiment och datorbaserade beräknings- och simuleringsmetoder, bland andra Finita element-metoden. 

Nyckelord: strukturmekanik, beräkningsmetoder, metodutveckling, finita element, experiment, konstruktioner, byggnadsverk, hållfasthet, deformationer, vibrationer

Geoteknik

Geoteknik omfattar mekanik för jord och berg. De mekaniska egenskaperna för olika typer av jordmaterial och bergmaterial studeras experimentellt och formuleras teoretiskt. Exempel på tillämpningar är analys av bärighet, sättningar och vibrationer samt studier av frågor rörande grundläggning, jordstabilisering, stödkonstruktioner och struktur/jordinteraktion.
Nyckelord: jordmekanik, materialmodellering, geokonstruktioner, experiment, finita element, numeriska metoder
Avdelningen för Geoteknik

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära utvecklar metoder och teorier för att kunna bestämma deformationer, spänningar och olika kollapsfenomen för fasta kroppar. Teorierna som utvecklas baseras på experimentella observationer där anläggningar såsom MAXIV och ESS spelar en viktig roll. Främst studeras metalliska, polymera, granulära och fiberbaserade material. Modellerna som utvecklas kan användas för att beskriva materialbeteenden och optimera strukturer.

Nyckelord: materialmodellering,numeriska metoder, finita elementmetoden, brottmekanik, fibermekanik,anisotropi, fasändringar, stora deformationer, experimentella metoder, strukturoptimering

Teknisk akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik. Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller förekommer också.

Rumsakustik: Jämförelser mellan deterministiska och statiska modeller. Utveckling av mätmetodik. Strukturakustik: Strukturdynamik vid audiofrekvenser. Utveckling av käll- och transmissionsbeskrivningar för strukturer i byggnader, farkoster och maskiner. Byggnadsakustik: Ljudisolering hos lätta väggar och bjälklag. 
Nyckelord: byggnadsakustik, träbyggnad, ljudisolering, stegljud, ljudabsorption
Avdelningen för Teknisk akustik

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15