Anstånd med studiestarten

Du som är antagen till en utbildning kan i vissa fall få skjuta upp studiestarten.

Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman.

Observera att du måste besvara antagningsbeskedet enligt anvisningarna på antagning.se!

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-02-28