Hoppa till huvudinnehåll

Doktorander

Jennifer Löfgreen

Jag är doktorand vid Institutionen för designvetenskaper. Min handledare är Torgny Roxå, universitetslektor vid CEE. Jag är också pedagogisk utvecklare och har tidigare disputerat i kemi. 

E-post: jennifer.lofgreen@lth.lu.se

Oddfrid T. Kårstad Førland

Jag är doktorand vid CEE. Mina handledare är Torgny Roxå och Thomas Olsson, universitetslektorer vid CEE samt førsteamanuensis Lucas Jeno vid Universitetet i Bergen. Jag är anställd på bioCEED - Center for excellence in Biology Education vid Universitet i Bergen, Norge.

E-post: oddfrid.forland@uib.no 
Telefon: +47 48 00 18 53

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-07