Styrelsen

  • Annika Mårtensson, ordförande, prorektor LTH (t o m 201231)
  • Kristofer Modig, ordförande, vicerektor LTH (fr o m 210101)
  • Anders Robertsson, professor, Institutionen för reglerteknik
  • Andreas Jacobsson, professor, Avdelningen för matematisk statistik
  • Anders Sonesson, universitetslektor, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU)
  • Charlotta Nilsson, universitetslektor, Fysiska institutionen
  • Charlotte Sjödell, universitetsadjunkt, Institutionen för designvetenskaper
  • Studentrepresentant utsedd av teknologkåren (TLTH)
Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-12