Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens

LTH:s Pedagogiska inspirationskonferens är en återkommande konferens för att öka möjligheterna till samverkan och utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har ägt rum sedan 2003 och arrangeras av CEE på LTH.

På grund av det stora intresset för inspirationskonferensen ordnar Lunds universitet numera en universitetsgemensam utvecklingskonferens, vilket lett till att LTH och Lunds universitet alternerar och att respektive konferens endast arrangeras vartannat år. Nästa LTH-konferens går av stapeln i december 2023.

Kommande konferens

LTH:s 12:e Pedagogiska inspirationskonferens äger rum 7 december 2023. Konferensen hålls till största delen på svenska, men som deltagare är du mycket välkommen att skriva, tala och presentera på engelska.
Nedan hittar du information om konferensbidrag, anmälan och snart också de andra punkterna:

Proceedings från tidigare konferenser

Enskilda konferenssidor

Sidorna innehåller program, proceedings mm.

Kontaktinformation

Åsa Ahnfelt

asa.ahnfelt@lth.lu.se

Roy Andersson

roy.andersson@cs.lth.se

Aktuella konferenser

Nationella ingenjörskonferensen äger rum 22-23 november 2023 på Mälardalens universitet.

ISSoTL Conference 2023 äger rum 8-11 november 2023 på Utrecht University.

Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens - anordnas nästa gång hösten 2024.

SUHF:s NU-konferens äger rum 17-19 juni 2024 i Umeå och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning.

EuroSoTl anordnas nästa gång 2024. 

Norska MNT-konferensen hålls nästa gång 2025.

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-07