LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens

LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens är en återkommande konferens för att öka möjligheterna till samverkan och utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har ägt rum sedan 2003 och arrangeras av CEE.

Med utgångspunkt i det stora intresset för inspirationskonferensen arrangerar Lunds universitet numera en universitetsgemensam utvecklingskonferens vartannat år, vilket lett till att LTH:s egen konferens numera endast arrangeras vartannat år, då den universitetsgemensamma konferensen inte går. 

Nästa konferens

LTH:s 11:e Pedagogiska Inspirationskonferens var planerad till december 2020, men har skjutits upp på grund av Covid-19. Planen är att kunna genomföra konferensen på Campus LTH under 2021.

Proceedings från samtliga konferenser

Enskilda konferenssidor

Sidorna innehåller program, proceedings, mm.

Kontaktinformation

Åsa Ahnfelt

E-post:
asa.ahnfelt@lth.lu.se

Roy Andersson

E-post:
roy.andersson@cs.lth.se

Aktuella konferenser

LTH:s 11:e Pedagogiska Inspirationskonferens, prel 2021 (flyttad från dec 2020)

EuroSoTL2022 16-17 juni 2022 i Manchester, England

LU:s åttonde högskolepedagogiska utvecklingskonferens, hösten 2021

Den 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, hösten 2021

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-07