Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s prefekter

Prefekten är institutionens chef och ansvarar för institutionens löpande verksamhet. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. 

Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av rektor vid LTH för en period om tre år efter förslag från institutionens anställda. Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. 

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-03-29