Centre for Engineering Education (CEE)

Centre for Engineering Education (CEE) driver LTH-gemensamma pedagogiska verksamheter inom fyra områden:

  • Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, kompetensutveckling, meritering och ledningsstöd (Genombrottet)
  • Stöd och kurser för doktorander och forskarhandledare samt lärare och forskare på tidiga stadier av sin karriär 
  • Supplemental Instruction (SI) för LTH:s studenter
  • Behörighetsgivande utbildning inom Tekniskt basår

I vår verksamhet samverkar vi med lärare, institutioner, program och ledningsfunktioner vid LTH liksom med kolleger inom övriga delar av Lunds universitet och internationellt. All verksamhet är kritiskt granskad och vilar på vetenskaplig grund.

CEE leds av en styrelse och har en föreståndare som bär det operativa ansvaret. Styrelsen består av ledamöter från LTH såväl som andra områden inom Lunds universitet samt studentrepresentanter. CEE:s föreståndare rapporterar direkt till LTH:s rektor, medan administrativa funktioner ligger under fakultetens kansli.

Vår strategi för akademisk utveckling

YouTube video om strategier för akademisk utveckling

YouTube video om akademisk forskning

Ledig anställning

Universitetslektor vid CEE
sök senast 2021-02-20

Aktuella aktiviteter

Ansökan till LTH:s Pedagogiska Akademi senast 31 januari.

Onlineseminarier om onlineundervisning

Alla seminarier är på engelska på onsdagseftermiddagar mellan 14:00 och 15:00.

• 13 januari -Try the student’s perspective: breakout rooms and Canvas

• 20 januari - Guest lecture: Creating a sense of belonging for students learning online

• 27 januari - Johan Mauritsson: designing online exams

• 3 februari - Better online tutorials

Mer info och Zoomlänk 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-12-21