Hoppa till huvudinnehåll

För dig som är reservplacerad

De flesta utbildningar på LTH har överintag vilket innebär att vi antar fler personer än det planerade antalet platser på utbildningen. Detta innebär att det ska ske ett antal avhopp innan vi beslutar om reservantagning.

Reservkö 

Tänk på att det ofta är en reservkö per urvalsgrupp. Det kan alltså finnas flera personer med samma reservnummer till samma utbildning. För att få rätt urvalsproportioner kan flera reserver behöva kallas i en urvalsgrupp innan en annan urvalsgrupp blir aktuell. 

Reservantagning efter upprop

Du som är reservplacerad ska inte komma till upprop. Det sker ingen reservantagning vid själva uppropen.

Reservantagningen för program pågår i två veckor efter uppropet, efter detta erbjuds inga reserver plats. För fristående kurser kan perioden för reservantagning variera. Vid antagning till senare del av program sker ingen reservantagning efter urval 2.

Chanser att bli antagen

Du kan inte på något sätt påverka din reservplacering eller dina chanser att bli antagen. Vi utgår strikt från den befintliga reservlistan. Det enda man kan göra som reservplacerad är att avvakta. Vi har tyvärr inga möjligheter att beräkna sannolikheten för dig att bli antagen. Vi kontaktar dig om och när du kan erbjudas plats.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Om du är reservplacerad och blir erbjuden en studieplats kan du bli kontaktad både under och efter kontorstid samt helgdag. Kontrollera att dina kontaktuppgifter på antagning.se är uppdaterade. Ha telefonen nära till hands och kolla ofta mejl (även skräpposten) och SMS då svarstiden kan vara mycket kort. Vid uteblivet eller sent svar går erbjudandet vidare till nästa reserv.

Återbud

Om du inte önskar kvarstå som reserv ber vid dig att själv lämna återbud via antagning.se.

Sidansvarig: servicedesk@lu.se | 2023-05-09