Hoppa till huvudinnehåll

Källkritik

Att kunna granska och värdera information är viktigt i alla sammanhang, inte minst när du söker efter vetenskapligt material att använda i ditt arbete. För att använda en specifik källa i exempelvis din uppsats måste du först försöka bedöma om den har ett värde och är relevant för ditt sammanhang. När du kritiskt förhåller dig till dina källor hjälper det dig att avgöra om informationen i dem är trovärdig och saklig. Att källkritiskt granska är en viktigt del i sökprocessen och det akademiska skrivandet.

Det finns olika sätt att kritiskt granska information. Här kan du läsa om CRAAPP-testet och kännetecken för vetenskapliga källor som du kan använda för att undersöka innehållet i dina källor.

 

Källkritiska frågor - CRAAPP

CRAAPP-testet innebär att du bedömer källan utifrån följande frågor:

 • Currency - Källans aktualitet. När publicerades informationen? Är den fortfarande aktuell? Har det tillkommit senare forskning?
 • Relevance - Relevans. Hur väl svarar källan mot dina behov? Relaterar informationen till ditt ämne på en bra nivå - den är inte grundläggande eller för avancerad? Vilken är den tilltänkta målgruppen?
 • Authority - Auktorietet. Varifrån kommer informationen i källan? Har den granskats?
 • Accuracy - Riktighet. Varifrån kommer information? Har texten blivit granskad - peer-reviewed?
 • Purpose - Syfte. Varför finns informationen? Är den objektiv? Vad är syftet med texten - är den tänkt att presentera ny forskning, fakta eller åsikter? Är texten välskriven?
 • Publication - Avsändare. Vem är utgivaren? Är det ett välkänt förlag eller en privatperson? Ät utgivaren känd inom det specifika området?

Vetenskapliga källor - kännetecken

Vilka kännetecken finns för vetenskapliga källor?

 • Vem skriver och ger ut? Universitet, högskolor och forskningsinstitut står som utgivare för källan. Författarna är forskare. 
 • Var publiceras dem? Exempel: Vetenskapliga böcker, vetenskapliga tidskrifter, forskningsrapporter, konferenspublikationer, doktorsavhandlingar.
 • Vilket är syftet? Att nå ut med forskningsresultat.
 • Vilken är målgruppen? Experter, andra forskare och studenter.
 • Är det en primärkälla? Den källa som publicerar ny forskning först räknas som dess primärkälla. 
 • Är publikationen peer-reviewed? Vetenskapliga tidskriftsartiklar är ofta granskade av experter innan de publiceras, denna granskning kallas för peer-review. 

Två personer pratar med varandra i ett bibliotek. Foto Johan Bävman.

Boka en bibliotekarie

Behöver du handledning i källkritik?

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2024-04-03