Hoppa till huvudinnehåll

Teknik och samhälle

Vid institutionen för Teknik och samhälle arbetar ca 60 personer. Undervisning ges framförallt på programmen Ekosystemteknik, Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri, Arkitektur och Teknisk fysik.

Institutionen för teknik och samhälle, LTH Teknik och samhälle

Forsknings bedrivs framför allt inom följande områden:

Miljö- och energisystem

Miljö- och energisystem sätter in miljö-, klimat- och energifrågorna i ett tvärvetenskapligt helhetssammanhang. Forskning och undervisning bedrivs om samspelet med teknik, naturresurser, ekonomi, politik, säkerhet och utveckling. Verksamheten kan grupperas i teknik och ekonomi (analys av olika energisystem), drivkrafter och förändring samt resursanvändning och miljöpåverkan.
Nyckelord: IMES, energiscenarier, policyanalys, energieffektivisering, klimatpolitik, bioenergi, LCA, biogas, elpriser/elmarknad/energimarknad, vindkraft

Trafik och väg

Trafik och väg undervisar inom områdena trafikteknik, trafikplanering och vägbyggnad dels på civilingenjörsnivå, dels på högskoleingenjörsnivå i Helsingborg.

Forskningen inom trafikområdet fokuserar på trafiksäkerhet, äldre och funktionshindrades trafikmiljö, kollektivtrafik, cykeltrafik, trafikmiljö och trafikekonomi. Vägbyggnad arbetar med vägens utformning och konstruktion. 
Nyckelord: Trafik, vägbyggnad, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykeltrafik, äldre och funktionshindrade, avgasutsläpp, trafikteknik, trafikplanering

Avdelningen för Trafik och väg

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap ägnar sig framförallt åt undervisning på Lantmäteriprogrammet. Ämnet behandlar ekonomiska, juridiska och tekniska aspekter av fastigheter, d v s fast egendom som är uppbyggd med hjälp av olika rättsregler.
Nyckelord: Fastigheter, kartografi, lantmäteri, tomter

Avdelningen för Fastighetsvetenskap

Se forskningsoutput (Forskningsportalen)

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15