Hoppa till huvudinnehåll

Karriär, lön och framtid

En utbildning från LTH är en fantastisk grund för att arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen. Här hittar du information om vad en ingenjör gör samt hur arbetsmarknad och lön ser ut för ingenjörer, arkitekter, industridesigners och livsmedelstekniker. 

Vad gör en ingenjör?

Ingenjörer finns inom många branscher där de utvecklar och använder ny kunskap och teknik. Som ingenjör har du förmågan att snabbt hämta in nya kunskaper och lösa problem – ofta på nya sätt. Du kan arbeta med planering, konstruktion och utveckling av nya produkter, men även med marknadsföring, eller forskning och undervisning. En ingenjör arbetar oftast i projekt tillsammans med människor från andra ämnesområden, inte sällan som chef eller projektledare.

Behovet av ingenjörer är stort och det tycks bara öka de närmaste åren, såväl inom privata som offentliga sektorn. Inom området teknik och tillverkning finns det på tre års sikt, ett stort behov av både civil- och högskoleingenjörer. Störst behov är det av ingenjörer inom el, elektroteknik, datateknik och automation.

Vad tjänar en ingenjör?

Civilingenjör

  • Rekommenderad ingångslön: 39 500
  • Medellön: 59 400

Högskoleingenjör

  • Rekommenderad ingångslön: 37 100
  • Medellön: 50 700

Vad gör och tjänar en arkitekt?

Medellönen för arkitekter är 43 300 kr per månad.

Arkitektutbildningen lägger grunden för många yrkesval och verkar i gränslandet mellan konst, teknik och samhällsbyggande. Som arkitekt kan du bland annat arbeta med att utforma byggnader av olika slag på uppdrag av en beställare. Kunderna kan vara allt från byggföretag och privatpersoner till kommun och landsting. 

Vad gör och tjänar en industridesigner?

Medellönen för industridesigners är 50 400 kr per månad.

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Designers har en nyckelroll i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Som industridesigner kan du exempelvis arbeta med att forma och utveckla produkter. De är ofta en en del i ett produktutvecklingsteam och samverkar då med andra och deltar i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt.

Vad gör en livsmedelstekniker?

Medellönen för livsmedelstekniker är 38 900 kr per månad.

Lönesättning varierar mellan yrkesroll, arbetsuppgifter och erfarenhet.

Som utbildad livsmedelstekniker kan du arbeta med  produktionsledning, produktutveckling, kvalitetsledning, livsmedelssäkerhet och livsmedelsinspektion.
 

Vilka utbildningar ger jobb?

Ta del av statistik och prognoser kring arbetsmarknaden.
 
SCB:s arbetskraftsbarometer 2021 (PDF, 17 MB)
Sacorapporten Framtidsutsikter

Källor och lönesök

Ingenjörernas lönestatistik och rekommenderad ingångslön är hämtad från Sveriges Ingenjörer 2023. 

Ingångslöner Sveriges ingenjörer

Lönestatistik Sveriges ingenjörer

Medellöner för arkitekter, industridesigner, livsmedelstekniker och piloter är hämtad från SCB:s lönesök 2023.

SCB:s lönesök

Lönerna som anges är per månad.

Sidansvarig: sara.hangsel@lth.lu.se | 2023-02-17