Proceedings

LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens, 26 november 2015


Presentationer:

C. Aili:
Argumentativa kursutvärderingsmodeller – bättre grund för kursutveckling och samtidigt träning i studenternas generiska förmågor

E. Bjarnason, M. Borg, B. Lindvall:
Supervising for Independence – A Case Study of Master Science Projects in Higher Education

E. Erlanson, J. Helgason, P. Henning:
Den litteraturvetenskapliga nätundervisningens problem och möjligheter – rapport från ett kursutvecklingsprojekt

H. Sternberg, J. Baalsrud-Hauge:
Does competition with monetary prize improve student learning? – An exploratory study on extrinsic motivation

F. Bengtsson, M. Granmo, C. Krebs:
International collaboration on blended learning in the medical education – flexible multimedia modules for collaboration and increased student performance

C. Rowa:
Universell design för lärande

S. Pelger, S. Santesson:
Möjligheter och utmaningar med ämnesintegrerad kommunikationsträning

A. Ahlberg:
Transparent examination i forskarutbildningen

M. Ljungqvist:
Nya perspektiv på genomströmning i nätbaserade utbildningar

L. M. Svensson:
Hur kan vi använda TBL i vår undervisning?

K. Göransson:
Att arbeta med internationella och tvärkulturella perspektiv genom fallövningar

S. Iten, L. Örnberg:
The Hidden Role of the Administration: Building a home in international and interdisciplinary programmes

K. Nilsson, M. Wallin:
Att inkorporera etikundervisning i kurser som tidigare inte förknippats med etikfrågeställningar

B. Badersten, T. Olsson:
Autentisk bedömning av pedagogisk skicklighet

M. Lahtinen, B. Weaver:
Educating for a digital future – Walking three roads simultaneously: one analog and two digital

E. Trolle Önnerfors:
Videoföreläsningar på juristprogrammet – erfarenheter och reflektioner

M. Höst, M. Hell:
Erfarenheter från tvärvetenskapliga projektgrupper

O. Holmström:
Att genomföra ett självständigt arbete vid Lunds universitet – studenters perspektiv

J. Fredriksson, L. Karlsson, F. Norlin, B. A. Söderström, C. Ojeda, K. Cherfils-Karlsson, M. Sörensson, E. Gersbro-Bülow:
Framtidens ingenjör – Ett innovativt sätt att välkomna nya studenter

K. Lundin:
Att agera kritisk vän i ett lärarlag – jakten på en didaktisk dimension

J. Rodrigues:
Student Adjustable Learning Objectives that Trigger Motivation for Deep Learning

C. Wingren:
Vart tog den glada, kreativa och innovative forskaren vägen som vi skulle utbilda?

J. Bergqvist, K. Mårtensson:
Att formulera skriftliga betygskriterier – Bedömarkompetens och att sätta praxis på pränt

J. Bergqvist, K. Mårtensson, S. Santesson:
Att införa skriftliga betygskriterier – en pedagogisk satsning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet

 

Roundtable:

A. Svingstedt, U. Westrup:
Utformningen av uppgifter för studenters självreflektion

F. Bauer, H. Svensson:
Mål, medel och modeller för forskningsseminarier

N. Tojo, B. Kiss:
Interdisciplinary education for students from diverse background – how can we further enhance our capacity? 

D. Black-Schaffer:
Discussions with the keynote speaker (ingen text till denna session)

C. Lekebjer, V. Arvidsson, Ä. Hildebrand, Lindqvist, T. Linné, M. Novén, J. Pobiega:
Normkritisk pedagogik – Samtal om normer och förändringsmöjligheter i högre utbildning

M. Cimbritz, S. Ericsson:
Begreppens betydelse – om facktermer i populärvetenskapliga texter och betydelsen för ett svenskt vetenskapsspråk 

N. Gustafson:
Kamratbedömning av uppsatstexter i responsgrupper

 

Podcastsession:

J. Ström, K. Åström, T. Akenine-Möller:
Immerse Linear Algebra – The world’s first linear algebra book with interactive figures

M. Granmo, F. Bengtsson, C. Sjöberg:
Det medicinska latinet i en digital kontext – tradition och förnyelse påläkarprogrammet i Lund 

M. Hell, S. Norrman, P. Eriksson, A. Åberg, A. Norberg, P. Ödling:
Lund som examinator av MOOCs i svensk glesbygd

Sidansvarig: Roy.Andersson@cs.lth.se | 2015-11-27