Skip to main content

Corona/Covid - information

I och med att undervisningen inte alltid skall ske på campus så uppstår diverse problem som vi i DDG försöker hitta lösningar till.

Studenter som inte kan komma till Lund

Under VT22 har har vi problemet med studenter som inte kan komma till Lund. Eftersom vi normalt kräver att studenterna skall hämta ut sitt LU-kort för att datorkontot skall skapas så krävs det här lite handpåläggning för att lösa problemet för dessa studenter.

Gör så här:

 1. Se till att alla studenter det gäller är registrerade på aktuell kurs i LADOK.
 2. När alla är registrerade, skicka ett mail till servicedesk@lu.se med följande information:
  Syfte: Aktivera datorkonton för fjärrstudenter.
  Attention: Per Foreby
  Kurskod: Aktuell kurskod
  Övrigt: Anna info som tex datum för kursstart mm.
   

Installera program på egen dator

Det finns många programvaror som studenterna kan installera på sina egna datorer. Följande sida listar möjligheterna:

Vi vill särskilt framhålla AppsAnywhere.

Fjärrdatorer

Studenterna kan sedan oktober 2020 jobba på datorerna i datorsalarna från sin egen dator.

Se sidan om Fjärrdatorer.

Page Manager: webmaster@ddg.lth.se | 2021-01-20