Skip to main content

Utbildningsadministration

Här under hittar du information om olika delar av studieadministrationen. Dels några allmänna frågor, och därefter länkar till den studieadministrativa processen/cykeln i kronologisk ordning.

Kontakt

Kontakta utbildningsadministrationen (allmän funktionsadress, även för studenter)

Forskarutbildningskurser

Se sidan om forskarutbildningskurser (doktorandkurser).

Ladok

Allmän och blandad information om nya Ladok (Ladok3) och primärt det som är LTH-specifika förutsättningar.

Den studieadministrativa processen

Nedan finns länkar till olika moment som ingår i den studieadministrativa processen, i ungefärlig kronologisk ordning.

1. Planering av kursutbud

Programkurser

1. Kursutbud

Fristående kurser

2. Schema

Kurs- och tentamensschema

3. Kursanmälan

Studenterna anmäler sig till kurser (i mitten av den föregående läsperioden)

4. Sen kursanmälan

Hantering av sen kursanmälan

4. Förkunskaps-kontroll

Institutionerna kontrollerar förkunskapskrav och hanterar platsbegränsning

5. Registrering och Upprop

Studenter registrerar sig och kursen påbörjas

6. Tentamensanmälan och Anonyma tentor

 

6. Tentamen med förlängd tid

och annan form av pedagogiskt stöd