lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kalendarium

Disputation

Disputation i Tillämpad bioteknik

Tid: 2019-11-18 13:00

Övrigt

Robotveckan på LTH 2019

Tid: 2019-11-19 09:45 till: 2019-11-21 16:00

Seminarium

Web accessibility in higher education - workshop

Tid: 2019-11-20 13:00 till: 16:30

PhD studies

Everything to do with your PhD studies, from courses and study plans, to the public defence.