Skip to main content

Till nytta för industrin

Industrin befinner sig i en omställningsfas när globalisering, digitalisering och klimatförändringar sveper över världen. Exportnationen Sverige kan dra nytta av att allt högre krav ställs på hållbar tillverkning.

Industrinära forskning är naturlig på ett tekniskt universitet. Här på LTH handlar den bland annat om smarta elnät, om utsläppsfria motorer, om laddvägar som klarar också tunga fordon och om att göra den uppkopplade industrin snabb och säker.

Energibesparing och miljöhänsyn är målet för många forskningsprojekt – det gäller från utvecklandet av betong med längre hållbarhet och mindre miljöbelastning till kartläggandet av hur industrier kan nå nollutsläpp.

På LTH forskar vi brett och djupt kring robotik. Matematiker utvecklar robotar som kan se, analysera och agera därefter. Reglertekniker utrustar industrirobotar med förmåga att rätta till brister i rörelserna. Datavetare gör robotar lättare att styra med hjälp av tal och beröring.


Flera forskare ger skjuts åt industrin genom att söka efter hållbara material till de verktyg som är grunden för modern industritillverkning. En del utvecklar 3D-printing för smartare produktion.

Andra undersöker vilka processer som minskar kostnader och ger bättre resursanvändning. En del belyser komplexitet och potential när det gäller biobaserad kraft- och värmeproduktion. Våra forskare försöker också optimera läkemedelstillverkning för att patienter världen över ska få rätt medicin till rimligt pris.


På LTH ser logistikforskare
förändrade konsumtionsmönster och designar förslag till nya handelskedjor – några av dem visar hur tunga godstransporter kan regleras så att miljöbelastningen minskar. Våra forskare vet hur förpackningar utformas så att de blir miljö- och kostnadseffektiva, och samtidigt mer användarvänliga.

Särskilt drivande inom området