Skip to main content

Affiliering

Utbyten som stärker individer, företag och akademi

Vi på LTH bedriver olika former av utbyten med aktörer i vår omgivning som ytterst kan komma samhället till gagn. Affilierad kompetens är exempel på sådan samverkan med det ömsesidiga värdet i fokus. 

Tanken med affiliering vid LTH är att utveckla både företag och lärosäte, och att samtidigt erbjuda livslångt lärande. Kompetensutvecklingen av enskilda medarbetare – som sker genom deltagande i lärosätets forskning och utbildning – kan i sin tur leda till nya relevanta projekt och samarbeten, exempelvis kring forskningsansökningar och examensarbeten.

Konceptet innebär att personer med kärnkompetens och anställning i företag  och med genuint intresse att både utveckla sin egen kompetens och samverka med lärosätet  knyts till LTH. En förutsättning är bland annat att den som affilieras måste kunna avsätta minst 20 procent av sin arbetstid till uppdraget vid LTH.

Erfarenheten från modellen Affilierad kompetens är att individers "rörlighet" mellan företag och akademi tillför värdefulla perspektiv och ny kunskap inom forskning och utbildning.

Röster om att vara affilierad vid LTH


Lampor på Campus Helsingborg. Foto: Johan Persson

Kontakt

Är du och ditt företag intresserade av att veta mer om möjligheterna till affiliering vid LTH? Kontakta samverkanskoordinator Louise Pierce (louise.pierce@lth.lu.se) för mer information.

Modell för kunskapsutbyte

Affiliering innebär att kompetent personal från ett företag verkar en del av sin arbetstid vid lärosätet, i syfte att stärka och utveckla alla parter, och se till att ett ömsesidigt kunskapsutbyte sker, till nytta för samhället.

Steget "efter" affiliering vid LTH är adjungering. En anställning som adjungerad professor eller lektor är ett sätt att med ännu större varaktighet knyta kompetens till LTH.

Affilierad kompetens är en modell för näringslivssamverkan och kunskapsutbyte som tidigare drevs i form av ett pilotprojekt med finansiering från Vinnova.

Page Manager: louise.pierce@lth.lu.se | 2021-10-18