Affiliering

Affilierad kompetens är en ny form av mobilitet baserad på individuell kompetensutveckling som grund för stärkt samverkan mellan lärosäten och näringsliv. Konceptet har utvecklats, testats och utvärderats inom ramen för ett pilotprojekt under ht20/vt21.

Personer med kärnkompetens och anställning i företag erbjöds kompetensutveckling vid universitetet i syfte att stärka samverkan mellan lärosätet och företaget. Målen var att utveckla samverkan mellan enskilda företag och universitet för att långsiktigt stärka och fördjupa relationerna inför möjliga framtida projektansökningar i samverkan samt att erbjuda kompetensutveckling av medarbetare genom deltagande i universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Pilotprojektet finansierades av Vinnova. 

Möjligheterna för affiliering vid LTH undersöks och det är förnärvarande inte möjligt att ansöka om affiliering.  

Artiklar om affiliering


Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-10-18