Skip to main content

Utbildningsplaner/studiehandbok

På sidan finns ett arkiv med LTH:s utbildningsplaner/studiehandböcker. Samtliga versioner som finns att tillgå i digital version finns här. Äldre utgåvor finns enbart i tryckt format.

Studiehandboksfilerna innehåller åtminstone gemensamma föreskrifter och utbildningsplaner för programmen. De äldre filerna innehåller även läro- och timplaner.

Läro- och timplaner (webbformat) from läsåret 2007/08 finns på https://kurser.lth.se/lot/

Kursplaner (html och PDF) from läsåret 1999/00 finns på https://kurser.lth.se/kursplaner/
 

Årets utbildningsplaner

Page Manager: kursval@lth.lu.se | 2020-12-11