Skip to main content

Karl Axel Pehrsson

Strandens håvor är en 14 meter lång målning av Karl Axel Pehrsson (1921-2005), vilken nu pryder Kårhusets aula. Denna akrylmålning på duk är ett verk med intressant historia. Den målades nämligen 1958–59 för posthuset i Örebro på uppdrag av Statens konstråd. Den togs ner när posten lades ner 1987 och sattes sedan upp på paradplats i Nationalmuseums trapphall, som egentligen var tänkt för Carl Larssons monumentala Midvinterblot.

Statens konstråd beslöt – på förslag av konstnären Tomas Nordbäck – inför byggandet av Kårhuset att deponera målningen till Aulan. Arkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck anpassade väggen för den, bland annat genom ett speciellt ljusnedsläpp.

Karl Axel Pehrsson formgav också det svenska filmpriset Guldbaggen1964, efter att ha vunnit en tävling som utlysts av Filminstitutet. Sedan dess har den 1,2 kg tunga skalbaggen, i emaljerad och förgylld koppar, delats ut varje år.

Karl Axel Pehrsson hörde till ”1947 års män”, som var bland de första att introducera konkret, icke föreställande, konst i Sverige.

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2020-12-07