Skip to main content

Projektkurser

Inom flera av LTH:s utbildningsprogram finns det projektkurser. Vissa av dessa erbjuder möjligheter för företag att inkomma med projekt till kursen. Under kursens gång arbetar studenterna (enskilda individer, mindre grupper eller alla på kursen) med detta projekt och kursen avslutas vanligtvis med en muntlig och eller skriftlig redovisning.

För att företag ska kunna vara med i en projektkurs behöver företaget först etablera en relation med  den kursansvarige läraren.

Lista över LTH:s utbildningsprogram med kurser

Är ni nyfikna på att vara med i någon projektkurs och önskar guidning för att hitta rätt utbildningsprogram, kurs och kursansvarig lärare, för just er verksamhet, kontakta samverkanskoordinator Louise Pierce louise.pierce@lth.lu.se

Page Manager: louise.pierce@lth.lu.se | 2023-02-10