Forskarutbildning - utbildning på forskarnivå

Välkommen till tekniska fakulteten och vår världsledande forskningsinfrastruktur och ​​till vårt arbete för att lösa de globala utmaningarna till nytta för världen.

Genom en forskarutbildning vid LTH kan du utveckla din expertis och ledarskapsförmåga i en miljö som rankas som nummer fyra i världen inom högre utbildning, och göra det i en region som är i framkant inom innovation och entreprenörskap, hög bostadsstandard, jämlikhet, säkerhet och miljövänlighet.

Våra forskarutbildningar sträcker sig över mer än 50 forskningsområden, främst inom teknik, men också inom naturvetenskap, arkitektur och design, och innebär nära samarbete med innovativa nystartade företag och internationella företag.

Vid Lunds universitet utvecklar vi kontinuerligt vår forskarutbildning för att kunna utveckla våra doktoranders färdigheter inom forskningsmetoder, författarskap, forskningspresentation & kommunikation, etik, projektledning, undervisning, samarbete & nätverkande, anskaffning av forskningsmedel och karriärutveckling.

Vårt mål är att ge våra doktorander den bästa möjliga doktorandutbildningen för framgångsrika karriärer i den akademiska världen och samhället, och därigenom också förbättra vår forskning och vår grundutbildning till förmån för studenter, personal, partners och världen.

Vi välkomnar sökande som har en stark motivation och kapacitet för forskarutbildning och är villiga att matcha vår strävan och positiva avsikter.

Martin Tunér

Vice rektor med ansvar för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2018-12-12